Odmítnutí indexace u pojištění majetku

Úvodní informace

Tímto formulářem lze požádat o zrušení sjednané automatické indexace u pojištěných nemovitostí.

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboZrušení indexace

Žádám o zrušení sjednané automatické indexace pojistné částky pojištěné nemovitosti (pojištěných nemovitostí). Jsem si vědom(a), že zrušením automatické indexace se mohu vystavit riziku podpojištění.
Menu

244 188 188