Zavedení indexace

Úvodní informace

Tímto formulářem lze zavést indexaci v pojištění osob.

Co znamená indexace v pojištění osob?
Indexová doložka způsobuje každoroční zvyšování pojistné částky (včetně pojistných částek doplňkových pojištění sjednaných v pojistné smlouvě) i sjednaného pojistného. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem. Je prováděna k výročnímu dni počátku pojištění za předpokladu, že zveřejněný index vzrostl od uzavření pojistné smlouvy, případně od naposledy provedeného nového vymeření, nejméně o 4%.

V případé, že požadujete zavedení indexace u více smluv, klikněte po vyplnění první smlouvy na "Další smlouva".

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboSouhlas se zavedením indexaceMenu

244 188 188