Odmítnutí indexace

Úvodní informace

Tímto formulářem lze odmítnout indexací v pojištění osob.

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboOdmítnutí indexaceMenu

244 188 188