Souhlas s automatickou indexací u pojištění majetku

Úvodní informace

Tímto formulářem lze vyjádřit Váš souhlas s automatickou indexací.

Co znamená indexace v majetkovém pojištění?
Dojde-li během pojistné doby ke zvýšení cen stavebních prací, materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví alespoň o 6 %, zvýší pojistitel automaticky pojistnou částku pro následující pojistné období. Při automatické indexaci dochází s růstem pojistné částky zároveň k adekvátnímu zvýšení ročního pojistného. Automatickou indexaci může pojistník písemně odvolat pouze k výročí pojistné smlouvy, a to nejpozději 3 měsíce před ukončením pojistného období. Pokud dojde k jejímu odvolání v pozdějším termínu, bude odvolána až v následujícím pojistném období.

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboSouhlas s automatickou indexací
Menu

244 188 188