Změna místa pojištění domácnosti v případě stěhování

Úvodní informace

Tímto formulářem lze oznámit pojistiteli stěhování domácnosti (je nutné, aby pojišťovna obdržela tuto informaci dříve, než je datum zahájení stěhování).

Po dobu stěhování jsou pojištěny oba byty, maximálně však 30 dnů ode dne zahájení stěhování.

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.

Pozor: Při změně místa pojištění je nutné zjistit, zda se nemění pojistné riziko (riziková zóna při změně obce, města; povodňová zóna, zabezpečení) nebo jiný údaj mající vliv na výši pojistného! Pokud ano, je třeba změnit smlouvu. Požadujete návštěvu pojišťovacího zprostředkovatele?


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboNové místo pojištění (týká se výhradně pojištění domácnosti)

Menu

244 188 188