Nahlášení vícenásobného pojištění

Úvodní informace

Tímto formulářem lze informovat pojišťovnu o skutečnosti, že Váš pojištěný majetek nebo odpovědnost za škodu je kromě pojišťovny Generali pojištěn/a také u jiného pojistitele.

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboOznamuji, že předmět pojištění u výše uvedené smlouvy je současně pojištěn u nasledujíci pojišťovny:

Menu

244 188 188