Změna čísla technického průkazu

Úvodní informace

Tímto formulářem lze požádat o změnu nebo doplnění čísla (velkého) technického průkazu (TP) u Vašeho vozu.
V případé, že požadujete změny u více vozů, klikněte po vyplnění první smlouvy na "Další smlouva".

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře jej prosím vytiskněte a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.

Nezbytnou přílohou je i kopie TP.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboČíslo technického průkazu


Menu

244 188 188