Změna způsobu placení pojistného

Úvodní informace

Tímto formulářem lze požádat o změnu způsobu úhrady pojistného. První platbu pojistného (t.j., první platba při uzavírání smlouvy) nelze hradit prostřednictvím SIPO.

V případě, že požadujete nastavit stejný způsob placení u více smluv, klikněte po vyplnění první smlouvy na "Další smlouva".

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboNový způsob placení pojistného

Menu

244 188 188