Změna frekvence placení pojistného

Úvodní informace

Tímto formulářem lze požádat o změnu intervalu splátky pojistného. V některých případech lze provést tuto změnu pouze ke konci pojistného období. U pojištění majetku je ve výši splátky pojistného zakalkulována področní přirážka. Měsíční způsob platby lze zvolit pouze u pojištění osob.

V případě, že požadujete různé frekvence placení u více smluv, klikněte po vyplnění první smlouvy na "Další smlouva".

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboNová frekvence placení pojistného

pololetní - 3% přirážka u pojištění majetku
čtvrtletní - 5% přirážka u pojištění majetku
měsíční - možné jen u pojištění osob
Menu

244 188 188