Nesrovnalosti ve smlouvách

Úvodní informace

Tímto formulářem lze upozornit pojišťovnu na některé nesrovnalosti mezi smlouvou a návrhem (překlepy).

V případě, že reklamujete nesrovnalosti u více smluv, klikněte po vyplnění první smlouvy na "Další smlouva".

Změna bude provedena až na základě doručení Vašeho písemného požadavku. Po vyplnění tohoto formuláře prosím vytiskněte, podepište a odešlete poštou. O provedení změny budete písemně informován dopisem.


Identifikační údaje

Seznam smluv*

neboPožadavek
Menu

244 188 188