Povinně uveřejňované informace

Výroční zprávy

Informace o vývoji společnosti Generali Pojišťovna a.s. podle fiskálních let najdete ve výročních zprávách. Prostřednictvím těchto zpráv informujeme o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření.

Solventnost

Zprávy o solventnosti a finanční situaci společnosti Generali Pojišťovna a.s. najdete v reportech SFCR.

EMIR

Informace o osvobození transakcí prováděných uvnitř skupiny Assicurazioni Generali S.p.A od požadavků na marži v souladu s Nařízením o infrastruktuře evropských trhů (European Market Infastructure Regulation - EMIR)