Základní informace

Pojištění „Individuální“ odpovědnosti představuje ideální produkt pro činnosti nebo oblasti, které mají specifickou povahu.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění je zaměřeno na následující okruhy činností:

 • zemědělství a lesní hospodářství; jezdectví a chovatelství koní
 • obecní majetek a církevní objekty
 • školství a vzdělávání  školy, internáty, učební dílny, laboratoře, autoškoly, sportovní školy
 • výkon vlastnických a nájemních vztahů
 • kultura a zábava – kina, sály, divadla, kabarety, varieté, cirkusy, pouťové atrakce
 • spolky a sport – sportovní kluby, ostatní spolky, sportovní zařízení a vybavení
 • pořadatelství – výstavy, veletrhy, přehlídky
 • ubytovací a stravovací zařízení 

 

Pro jaké případy pojištění slouží?

Pojištění může krýt:

 • škodu nebo jinou nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením
 • škodu na hmotné movité věci nebo objektu
 • následnou finanční škodu
 • náklady právního zastoupení
 • čistě finanční škodu

Proč si vybrat Pojištění odpovědnosti od Generali?

Pojištění na míru


Advantage image1

Připravíme vám individuální pojištění podle vašich potřeb.

Ochrana pro případ ublížení na zdraví

Advantage image1

Pojištění pokrývá také mimo jiné ublížení na zdraví.

Právní zastoupení v ceně


Advantage image1

Pojištění kryje náklady na právní zastoupení.

Jak sjednat

Sjednejte si schůzku

Sjednat schůzku

Chci si domluvit osobní schůzku

Ještě prosím doplňte pár informací abychom mohli urychlit sjednání schůzky a připravit vše potřebné v krátkém čase.

Děkujeme

Žádost o osobní schůzku byla odeslána

Děkujeme,

Vaše schůzka byla v pořádku zarezervována. Budete kontaktování naším operátorem. Přejeme Vám mnoho šťastných dní "pod křídly lva" .

Generali Pojišťovna a. s.

Dokumenty ke stažení