Základní informace

Vytvoříme pro vás pojištění, které vás ochrání před hrozícími riziky. Pojištění podnikání v zemědělství představuje efektivní a výhodnou ochranu. Vztahuje se na budovy, techniku, ale i zvířata a plodiny.

Pojištění plodin

Komu je pojištění určeno?

 • pěstitelé plodin

Na co se pojištění vztahuje?

 • obilniny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny
 • léčivé a kořeninové rostliny
 • chmel, vinná réva
 • krmné pícniny na orné půdě, semenné porosty pícnin
 • trvalé travní porosty
 • luskoviny

Pro jaké případy pojištění slouží?

 • krupobití, požár, vichřice, povodeň, záplava, výbuch, přímý úder blesku
 • pád letadla, pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů
 • sesuv půdy a zřícení skal
 • vymrznutí ozimých plodin, jarní mráz

Na pojištění se vztahuje státní dotace ve výši až 50 % pojistného a je možné si zvolit výši pojistné částky.

Pojištění hospodářských zvířat

Komu je pojištění určeno?

 • chovatelé hospodářských zvířat a farmové zvěře

Na co se pojištění vztahuje?

 • velká zvířata (skot, prasata, ovce, kozy)
 • drůbež
 • farmová zvěř

Pro jaké případy pojištění slouží?

 • nákaza, akutní otrava
 • krupobití, požár, vichřice, povodeň, záplava, výbuch, přímý úder blesku
 • pád letadla, pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů
 • sesuv půdy a zřícení skal
 • zasažení elektrickým proudem
 • jednotlivé škody – úraz, porodní škoda, akutní onemocnění
 • přehřátí drůbeže, škody způsobené neohlášeným výpadkem elektrického proudu

Na pojištění se vztahuje státní dotace ve výši až 50 % pojistného a je možné si zvolit výši pojistné částky.

Pojištění koní

Komu je pojištění určeno?

 • chovatelé koní

Na co se pojištění vztahuje?

 • koně (6 měsíců - 14 let)
 • dostihoví koně (3 let - 14 let)

Pro jaké případy pojištění slouží?

 • nákaza, odcizení, úraz
 • krupobití, požár, vichřice, povodeň, záplava, výbuch, přímý úder blesku
 • pád letadla, pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů
 • sesuv půdy a zřícení skal
 • zranění při havárii vozidla, v němž byl kůň přepravován

Na pojištění se vztahuje státní dotace ve výši až 50 % pojistného a je možné si zvolit výši pojistné částky.

Pojištění farem

Komu je pojištění určeno?

 • podnikatelé v zemědělství v ČR

Na co se pojištění vztahuje?

 • budovy a stavby 
 • zemědělská technika
 • zásoby 
 • peníze
 • nosiče dat
 • věci na volném prostranství

Pro jaké případy pojištění slouží?

 • požár, blesk, vichřice, pád stromu, krupobití, povodeň
 • sesuv půdy, tíha sněhu, námrazy, lavina, zemětřesení
 • výbuch, náraz vozidla, pád letadla
 • únik vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí
 • odcizení 
 • havárie stroje
 • vniknutí cizího předmětu do stroje

Pojištění lesních porostů

Komu je pojištění určeno?

 • majitelům lesa na území ČR

Na co se pojištění vztahuje?

 • lesy v ČR

Pro jaké případy pojištění slouží?

 • požár
 • vichřice

Na pojištění se vztahuje státní dotace ve výši až 30 % pojistného a je možné si zvolit výši pojistné částky.

Proč si vybrat zemědělské pojištění od Generali?

Pojištění na míru

Advantage image1

Připravíme vám individuální pojištění podle vašich potřeb.

Stabilita firmy

Advantage image1

Pojištění majetku je důležité pro stabilitu vaší firmy.

Chrání před živly i nehodami

Advantage image1

Efektivní ochrana pro budovy, techniku, ale i zvířata a plodiny.

Jak sjednat

Sjednejte si schůzku

Sjednat schůzku

Chci si domluvit osobní schůzku

Ještě prosím doplňte pár informací abychom mohli urychlit sjednání schůzky a připravit vše potřebné v krátkém čase.

Děkujeme

Žádost o osobní schůzku byla odeslána

Děkujeme,

Vaše schůzka byla v pořádku zarezervována. Budete kontaktování naším operátorem. Přejeme Vám mnoho šťastných dní "pod křídly lva" .

Generali Pojišťovna a. s.

Dokumenty ke stažení