Základní informace

Naše cestovní pojištění patří mezi nejlevnější na trhu. Získejte pojištění již od 16 Kč na den. Krytí léčebných výloh si můžete zvolit až do 100 milionů Kč. K dispozici je vám celosvětová asistenční služba, 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

  Easy Universal Business Sport active
Léčebné výlohy a akutní zubní ošetření
?
Limit léčebných výloh/akutní zubní ošetření. Hradíme náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění a nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci.
Limit léčebných výloh/akutní zubní ošetření. Hradíme náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění a nezbytné náklady na akutní zubní ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci.
4 000 000 
/ 20 000
4 000 000 
/ 20 000
100 000 000 
/ 20 000
100 000 000 
/ 20 000
Pojištění odpovědnosti - zdraví, majetek, finanční škoda
?
Odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby/na majetku jiné osoby/za následnou finanční škodu.
Nevztahuje se na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému, stejně tak na věci vypůjčené nebo při výkonu pracovní činnosti během cesty.
U varianty Easy lze připojistit.
Odpovědnost za škodu na zdraví jiné osoby/na majetku jiné osoby/za následnou finanční škodu.
Nevztahuje se na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému, stejně tak na věci vypůjčené nebo při výkonu pracovní činnosti během cesty.
U varianty Easy lze připojistit.
5 000 000 
/ 3 000 000 
/ 100 000
10 000 000 
/ 5 000 000 
/ 500 000
5 000 000 
/ 3 000 000 
/ 100 000
Zásah horské služby
?
Hradíme náklady související s pozemním či leteckým zásahem horské služby v důsledku nenadálé krizové situace. Limit pojistného plnění je pro všechny varianty 500 000 Kč.
Hradíme náklady související s pozemním či leteckým zásahem horské služby v důsledku nenadálé krizové situace. Limit pojistného plnění je pro všechny varianty 500 000 Kč.
Trvalé následky úrazu / smrt úrazem / denní odškodné
?

Trvalé následky úrazu / smrt úrazem

 • Krytí do výše 500 000 Kč. Trvalé následky úrazu s lineárním plněním od 0,001 % stupně invalidity. U varianty Easy lze připojistit.

 

Denní odškodné

 • Pojištění se sjednává pro případ nezbytné doby léčení vyjmenovaných úrazů podle tabulky TDOV (str. 27). U varianty Easy lze připojistit.

Trvalé následky úrazu / smrt úrazem

 • Krytí do výše 500 000 Kč. Trvalé následky úrazu s lineárním plněním od 0,001 % stupně invalidity. U varianty Easy lze připojistit.

 

Denní odškodné

 • Pojištění se sjednává pro případ nezbytné doby léčení vyjmenovaných úrazů podle tabulky TDOV (str. 27). U varianty Easy lze připojistit.
 
Osobní věci a zavazadla
?
Sjednává se pro případ poškození nebo zničení věci přírodní katastrofou, vodou z vodovodního zařízení nebo na krádež věci dle zvláštních pojistných podmínek (str. 31). Limit pojistného plnění je 50 000 Kč. Součástí je pojištění pro případ nedoručených nebo zpožděných zavazadel přepravovaných leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí, dále pro případ jejich poškození, zničení a ztrátu. Limit je 5 000 Kč.
U varianty Easy lze připojistit.
Sjednává se pro případ poškození nebo zničení věci přírodní katastrofou, vodou z vodovodního zařízení nebo na krádež věci dle zvláštních pojistných podmínek (str. 31). Limit pojistného plnění je 50 000 Kč. Součástí je pojištění pro případ nedoručených nebo zpožděných zavazadel přepravovaných leteckým dopravcem do cílového místa v zahraničí, dále pro případ jejich poškození, zničení a ztrátu. Limit je 5 000 Kč.
U varianty Easy lze připojistit.
 
Nadstandardní asistenční a právní služby
?
Pojištění pro případy ztráty dokladů (limit 20 000 Kč), úhradu kauce či zrušení vazby (limit 300 000 Kč), zastoupení právním zástupcem (limit 200 000 Kč), převoz zemřelého a úhradu nákladů na pohřeb v zahraničí (limit 150 000 Kč). U varianty Universal lze připojistit.
Pojištění pro případy ztráty dokladů (limit 20 000 Kč), úhradu kauce či zrušení vazby (limit 300 000 Kč), zastoupení právním zástupcem (limit 200 000 Kč), převoz zemřelého a úhradu nákladů na pohřeb v zahraničí (limit 150 000 Kč). U varianty Universal lze připojistit.
   
Pojištění sportovního vybavení
?
Vztahuje se na: jízdní kolo, lyžařskou a snowboardovou výbavu vč. ochraných pomůcek, vybavení pro potápění a vodní sporty, horolezeckou výbavu, golfové vybavení, vybavení pro raketové sporty.
Limit je 40 000 Kč.
U varianty Universal a Business lze sjednat připojištění.
Vztahuje se na: jízdní kolo, lyžařskou a snowboardovou výbavu vč. ochraných pomůcek, vybavení pro potápění a vodní sporty, horolezeckou výbavu, golfové vybavení, vybavení pro raketové sporty.
Limit je 40 000 Kč.
U varianty Universal a Business lze sjednat připojištění.
     

Doplňková připojištění

AutoCare

Připojištění AutoCare rozšiřuje pojistné krytí pro regionální zónu Evropa o:

 • pomoc v případě jakékoliv nepojízdnosti vozidla
 • zajištění a úhradu odtahu auta v místě události
 • úhradu nákladů na odtah auta ze zahraničí do České republiky
 • celkový limit plnění 75 000 Kč na událost

Pobyt v nemocnici

Sjednává se pro případ pobytu pojištěného v nemocnici v důsledku úrazu nebo nemoci v zahraničí.

Min. délka hospitalizace je 48 hodin od přijetí. Limit je 1 500 Kč / den, max. 20 000 Kč.

Přenosná elektronika

Pojištění přenosné elektroniky se vztahuje na:

 • digitální fotaparát a kameru
 • mobil
 • tablet
 • notebook
 • GPS navigaci
 • čtečku

Limit pojistného plnění je 40 000 Kč pro každou pojištěnou osobu. Je sjednatelné pouze s pojištěním zavazadel.  

Spoluúčast na věci půjčené

Určeno pro případ povinnosti uhradit půjčovně nebo pojišťovně (u které je věc pojištěná) spoluúčast z pojištění půjčené věci z důvodu jejího poškození.

Storno cesty

Určeno pro případ, kdy dojde ke zrušení cesty ze strany klienta.  Zaplatíme až 100 % ze storno poplatků za:

 • zájezd
 • rezervaci ubytování
 • zaplacenou letenku či jízdenku

Limit plnění je 150 000 Kč. Musí být uzavřeno před nebo nejpozději tři dny po zaplacení poslední splátky, resp. po úplném zaplacení cesty.

Proč zahraniční cestovní pojištění od Generali?

Slevy


Advantage image1

Sleva až 15 % při online sjednání. Navíc slevy pro rodiny a skupiny.

Celosvětová asistenční služba

Advantage image1

24 HODIN DENNĚ 7 DNÍ V TÝDNU!

Celoroční pojištění


Advantage image1

Využijte celoroční pojištění pro vaše opakované cesty.

Jak sjednat

Cestovní pojištění online

Sjednání trvá cca 2 minuty

Sjednejte si schůzku

Sjednat schůzku

Chci si domluvit osobní schůzku

Ještě prosím doplňte pár informací abychom mohli urychlit sjednání schůzky a připravit vše potřebné v krátkém čase.

Děkujeme

Žádost o osobní schůzku byla odeslána

Děkujeme,

Vaše schůzka byla v pořádku zarezervována. Budete kontaktování naším operátorem. Přejeme Vám mnoho šťastných dní "pod křídly lva" .

Generali Pojišťovna a. s.

Často kladené otázky

Mohu si pojistit storno cesty?

Ano, můžete se připojistit pro případ zrušení či přerušení cesty např. z důvodu vaší nemoci. Limit plnění je v takovém případě 80% nákladů nebo 100% nákladů.

Mohu se pojistit, i když jsem cizí státní příslušník?

Je-li pojištěný cizím státním příslušníkem (a to i v případě, že má zároveň české občanství), pak se pojištění nevztahuje na události nastalé na území státu, jehož je státním občanem, a dále na území, kde má trvalé bydliště.

Pokud je cizí státní příslušník bez českého občanství v době pojistné události účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců, pak se pojištění vztahuje i na území státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo kde má trvalé bydliště.

Mám v základním pojištění zahrnuté i sporty?

Ano, v základním pojištění máte zahrnuty následující sporty – fotbal, volejbal, jízdu na kole, jízdu na velbloudu a nebo jízdu na vodním banánu. V případě, že budete chtít provozovat jiné sporty, je nutné si uzavřít pojištění sportovní činnosti nebo rizikové sportovní činností.

Mohu uzavřít pojištění, i když jsem v zahraničí?

Ano, prostřednictvím online sjednavače můžete pojištění uzavřít i ze zahraničí. Předpokladem je, že pojistná událost ještě nenastala.

Co mám dělat v případě pojistné události?

Neprodleně kontaktujte asistenční službu, která je vám NONSTOP k dispozici na telefonním čísle +420 221 586 666 a e-mailu operations@europ-assistance.cz. Pokud chcete ušetřit za volání ze zahraničí, můžete se domluvit s operátorem na zpětném volání. Pro kontakt s asistenční službou můžete využít i Skype volání.

 

 

Dokumenty ke stažení