Základní informace

Pojišťujeme cestovní kanceláře pro případ úpadku a klientům zkrachovalých cestovních kanceláří poskytujeme pojistné plnění. Prohlédněte si seznam cestovních kanceláří, které jsou u nás pojištěny.

Pro cestovní kanceláře

Pojištění je upraveno zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Jaké podklady je třeba předložit?

 • nově vznikající cestovní kancelář: vyplněný dotazník, včetně příloh uvedených na zadní straně dotazníku + podnikatelský a finanční plán
 • nově vznikající CK z již existující cestovní agentury: vyplněný dotazník, včetně příloh uvedených na zadní straně dotazníku + finanční výkazy agentury za poslední dva roky
 • cestovní kancelář, která je naším klientem: vyplněný dotazník + finanční výkazy za poslední rok, průběžné výkazy současného období
 • cestovní kancelář přecházející od jiné pojišťovny: vyplněný dotazník + finanční výkazy za poslední dva uzavřené roky a průběžné výkazy současného období

Informační povinnosti CK vůči pojišťovně

Cestovní kancelář je povinna pojišťovně doručovat nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce hlášení o vývoji tržeb prostřednictvím webové aplikace.

Pro klienty cestovních kanceláří

Naším cílem je minimalizovat komplikace vzniklé úpadkem cestovní kanceláře ke spokojenosti poškozených klientů.

Kdy máte nárok na pojistné plnění?

 • zkrachovalá cestovní kancelář neposkytne dopravu z místa pobytu do místa odjezdu, přestože byla součástí zájezdu nebo spojené cestovní služby a cestovní kancelář byla odpovědná za přepravu
 • zkrachovalá cestovní kancelář nevrátí platbu za neuskutečněný zájezd
 • zkrachovalá cestovní kancelář nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu
 • zkrachovalá cestovní kancelář nevrátí platbu za službu, která je součástí spojených cestovních služeb, pokud tato služba nebyla poskytnuta

Jak nárok na pojistné plnění uplatnit?

Připravte si prosím níže uvedené dokumenty:

 • škodní protokol
 • kopie smlouvy s CK, včetně podpisů obou stran
 • originály dokladů o uhrazení zálohy nebo plné ceny zájezdu, doklady o uhrazení ceny za službu, která je součástí spojených cestovních služeb
 • případně další originály dokladů o uhrazení dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí

Odešlete dokumenty společnosti Europ Assistance s.r.o., na níže uvedenou adresu:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121, Nusle

140 00

Praha 4

Proč pojištění cestovních kanceláří od Generali?

Individuální přístup


Advantage image1

Ke každé cestovní kanceláři přistupujeme individuálně.

Depozit formou bankovní záruky

Advantage image1

Umožňujeme složit depozit formou bankovní záruky.

Minimum administrativy


Advantage image1

Klademe minimální nároky na administrativu v průběhu roku.

Jak sjednat

Sjednejte si schůzku

Sjednat schůzku

Chci si domluvit osobní schůzku

Ještě prosím doplňte pár informací abychom mohli urychlit sjednání schůzky a připravit vše potřebné v krátkém čase.

Děkujeme

Žádost o osobní schůzku byla odeslána

Děkujeme,

Vaše schůzka byla v pořádku zarezervována. Budete kontaktování naším operátorem. Přejeme Vám mnoho šťastných dní "pod křídly lva" .

Generali Pojišťovna a. s.

Dokumenty ke stažení