POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOSTI

Ochrana osobních údajů a soukromí patří mezi jednu z našich priorit. V souladu s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (známým též pod zkratkou GDPR) bychom vás rádi seznámili s tím, jak probíhá zpracování vašich osobních údajů. Zajímáte-li se o bližší informace související s poskytováním souhlasů k marketingovému oslovování, přečtěte si dokument „Informace o zpracování osobních údajů – marketing“, podmínky zpracovávání osobních údajů při sjednání pojistné smlouvy nebo při likvidaci pojistných událostí, se dozvíte z dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů – pojištění“.

Výše uvedené nařízení EU vám (fyzickým osobám, resp. fyzickým osobám – podnikatelům) zajišťuje řadu práv spojených se zpracováváním vašich osobních údajů. V případě, že máte zájem o uplatnění těchto svých práv, využijte prosím příslušný formulář. Pokud zastupujete jinou osobu, nepoužívejte zmíněný formulář, ale zašlete nám žádost dopisem spolu s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte více dotazů ohledně ochrany vašich údajů? Rádi vám je zodpovíme na naší speciální lince +420 244 188 150 v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.