Základní informace

Generali Pojišťovna a.s.

Akcionář: Generali CEE Holding; Sídlo společnosti: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika; IČO: 61859869; Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. Generali Pojišťovna a.s. ​je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Generali Pojišťovna a.s. je členem koncernu skupiny Generali, řízeného společností Assicurazioni Generali S.p.A., se sídlem Piazza Duca degli Abruzzi 2, Terst, Italská republika. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.