Vize, mise a hodnoty

Vize

Our purpose is to actively protect and enhance people’s lives.

 • Actively (aktivně) Hrajeme aktivní a vedoucí roli při zlepšování životů lidí prostřednictvím pojištění.
 • Protect (chránit) Pojištění je pro nás srdeční záležitostí. Řídíme a minimalizujeme rizika občanů i firem.
 • Enhance (zlepšovat) Zavazujeme se k vytváření hodnot.
 • People‘s (lidské) Pečujeme o naše klienty a staráme se o životy a budoucnost našich lidí.
 • Lives (životy) Ovlivňujeme kvalitu života lidí. Naše stabilita, finanční jistoty, kvalitní servis a poradenství jim pomáhají na cestě, kterou si zvolili.

Mise

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accesible insurance solutions.

 • First choice (první volba) Nejlepší nabídka na trhu s jasnými přínosy pro klienta je logickým a přirozeným krokem k tomu, abychom se stali první volbou.
 • Delivering (nabídka a služby) K úspěchu vede snaha o maximální výkon.
 • Relevant (relevantní) Předvídáme a naplňujeme skutečné lidské potřeby. Nabízíme pojištění šitá na míru.
 • Accessible (dostupné) Jednoduché, pochopitelné, srozumitelné, použitelné a dostupné řešení za dobrou cenu.
 • Insurance solutions (pojistná řešení) Pojištění v našem podání představuje vhodnou kombinaci ochrany, poradenství a služeb.

Hodnoty

Deliver on the promise

 • Držíme slovo. Dlouhodobé vztahy vytváříme na základě vzájemné důvěry našich lidí, klientů a veřejnosti. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom zlepšili životy klientů a dokázali tento závazek naplňovat nejen dnes, ale také v budoucnu.

Value our people

 • Vážíme si našich lidí. Podporujeme různorodost. Investujeme do průběžného vzdělávání a profesního růstu. Vytváříme transparentní, sourodé a dostupné pracovní prostředí. Rozvojem našich lidí zajišťujeme dlouhodobou budoucnost naší Skupiny.

Live the community

 • Jsme součástí společnosti. Jsme hrdí na to, že patříme do globální skupiny se silnými, udržitelnými a dlouhotrvajícími vztahy na všech trzích, kde podnikáme. Naše trhy jsou našimi domovy.

Be open

 • Jsme otevření. Jsme přístupní novým myšlenkám a na věci se díváme z různých úhlů pohledu.