Historie Generali v ČR

Klíčové události v životě pojišťovny Generali

 • leden 2015 Skupina Generali dokončila odkup zbývající části akcií Generali PPF Holdingu. Na základě této akvizice se holdingová společnost pro region střední a východní Evropy přejmenovala na Generali CEE Holding B.V.
 • leden 2013 zástupci skupin Generali a PPF se dohodli na odkupu minoritní části Generali PPF Holdingu ve dvou fázích - od 28. března 2013 drží Skupina Generali 76% akcií ve společném podniku a zbylých 24% odkoupí od PPF ke konci roku 2014.
 • leden 2008 zahájil činnost Generali PPF Holding, jehož součástí je v České republice Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s
 • 1. ledna 2008 vzniklo deváté oblastní ředitelství Generali v Havířově
 • prosinec 2007 předepsané pojistné v neživotním pojištění činilo v roce 2007 5,2 mld. Kč a v životním pojištění 2,4 mld. Kč. Generali zaznamenala 19procentní nárůst oproti roku 2006.
 • září 2007 byla spuštěna nová webová prezentace Klubu Generali
 • 2. srpna 2007 spuštěn nový vzhled internetových stránek pojišťovny Generali
 • 10. července 2007 byla podepsána smlouva o vzniku holdingu Generali PPF. Pojišťovna Generali je tak spoluzakládajícím členem největší pojišťovací skupiny v zemích střední a východní Evropy.
 • 18. června 2007 se slavnostně otevřelo nové sídlo oblastního ředitelství v Pardubicích
 • květen 2007 pojišťovna Generali navázala na úspěch produktu Clever Invest Junior a v letošním ročníku soutěže Zlatá Koruna, který oceňuje nejlepší finanční produkty, získala bronzovou korunu za produkt Drobný podnikatel
 • 2. května 2007 Generali Pojišťovna a.s. rozšířila nabídku online pojištění o povinné ručení
 • duben 2007 v letošním ročníku ankety Pojišťovna roku, kterou pořádá Asociace českých pojišťovacích makléřů, získala pojišťovna Generali řadu ocenění. V kategorii Životní a úrazové pojištění obsadila 2. místo, stejně jako v hodnocení spolupráce s makléři. Bronzovou příčku pak v kategoriích Občanská pojištění, Pojištění motorových vozidel a pojištění průmyslu a podnikatelů. V hlavní kategorii zaujala čtvrté místo. V soutěži Pojistný produkt byl oceněn produkt pojištění motorových vozidel Minikasko.
 • březen 2007 Generali načala druhý milion aktivních pojistek ve svém kmeni
 • prosinec 2006 růstem pojistného o 14 % překonala Generali trend českého pojistného trhu
 • 24. listopadu 2005 získala společnost cenu za firemní image - stříbrný RHODOS 2005
 • červenec 2005 po recertifikačním auditu kvality získala pojišťovna Generali certifikát do roku 2008
 • červen 2005 otevřeno osmé oblastní ředitelství v Pardubicích
 • květen 2005 spuštěna nová internetová prezentace pojišťovny Generali
 • 6. dubna 2004 interní časopis Partner získal pro pojišťovnu Generali 2. místo v soutěži Zlatý středník
 • leden 2004 rozšíření provozu Call-centra o službu modrá linka (hlášení škod) na telefonním čísle 844 188 188
 • květen 2003 rozšíření počtu obchodních míst o pobočky Komerční obchodní služby
 • leden 2003 Generali Pojišťovna a.s. je čtvrtou největší pojišťovnou v oblasti neživotního pojištění
 • 1. ledna 2003 Generali Pojišťovna a.s. přebírá pojišťovnu Zürich
 • květen 2002 Generali Pojišťovna a.s. získala cenu za firemní image "Rhodos 2002" a tím obhájila vynikající 3. místo v kategorii pojišťovny z roku 2001
 • 26. března 2002 Generali Holding Vienna a Zürich Financial Services uzavřely dohodu týkající se jejich aktivit na trzích ve střední Evropě. Na základě této dohody převzala Generali pět pojišťovacích společností Zürich Group v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku a jeden penzijní fond v Polsku.
 • leden 2002 Generali Pojišťovna a.s. se stala první pojišťovnou ve formě akciové společnosti, která od Ministerstva Financí ČR obdržela povolení k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti
 • podzim 2001 Generali Pojišťovna a.s. se prezentuje novým reklamním sloganem "Žijeme s Vámi."
 • 4. října 2001 otevření řidičského výcvikového centra Generali Polygon - www.generali-polygon.cz
 • leden 2001 založení Poolu pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, jejímž vedoucím pojistitelem se stala Generali Pojišťovna a.s.
 • 1. ledna 2001 otevření nové budovy oblastního ředitelství Praha a střední Čechy ve Štefánikově ulici na Smíchově
 • březen 2000 otevřeno nové Servisní centrum Generali, které nabízí klientům širokou paletu služeb, mimo jiné kompletní informace na bezplatné telefonní lince 0800 150 155, možnost hlášení škod, e-mail a internet servis s možností uzavírání smluv a další
 • únor 2000 zahájen provoz Centra prohlídek poškozených vozidel, tzv. DRIVE-IN na Praze 4, Novodvorská 994
 • 13. října 1999 Generali Pojišťovna a.s. získala licenci pro poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)
 • 1. října 1999 zahájení provozu Call centra - bezplatné informační linky 0800 150 155
 • červenec 1999 Generali Pojišťovna a.s. získala jako první finanční instituce v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví v České republice certifikát kvality dle mezinárodní normy ISO 9001
 • 1. června 1999 založen Klub Generali
 • 15. srpna 1996 odstartována komunikace pomocí Internetu
 • 25. září 1995 založena společnost Generali - Creditanstalt penzijní fond a.s., zakladatelé: EA-Generali AG Wien a Creditanstalt Asset Management a.s. Praha
 • 1. ledna 1995 transformace zastoupení společnosti Erste Allgemeine v akciovou společnost Generali Pojišťovna a.s.
 • 23. července 1993 Generali se vrací po téměř 50 letech do České republiky jako zastoupení rakouské pojišťovny Erste Allgemeine a navazuje tak na svou, více než stoletou, tradici v českých zemích
 • 24. října 1945 došlo dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven, to znamená i Generali
 • 3. července 1939 uzavřena smlouva o sloučení pojišťovacích společností Moldavia Generali a Sekuritas
 • 21. prosince 1920 založena Moldavia Generali zakladatelé - Živnobanka a Assicurazioni Generali
 • 1837 otevřeny další pobočky v německých zemích
 • 1832 otevřeny první pobočky ve Vídni, Budapešti a pobočka Assicurazioni Generali v Praze
 • 1831 založena Assicurazioni Generali v Terstu