Fakta a čísla

Přehled hospodaření společnosti

  2016 (mil. Kč, k 31.12.) 2017 (mil. Kč, k 31.12.)

Aktiva        

Vlastní kapitál        

24 703,6

3 119,9

29 193,1

2 373,3

Finanční umístění (investice)         16 747,2 19 856,1
Technické rezervy celkem 15 886 16 548
Hospodářský výsledek za účetní období 480,9 -56,6

Předepsané pojistné celkem, z toho:

životní pojištění

neživotní pojištění

8 703,4

3 129,4

5 574

8 754,2

2 868,1

5 886,1

Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 481 207

Co přinese budoucnost

Generali Pojišťovna a.s. potvrdila nejen záměr nabízené služby a permanentní zkvalitňování systému řízení, ale také uspokojování stále náročnějších požadavků klientů. V současné době se stále více srovnáváme s našimi sesterskými společnostmi a využíváme tak výhod mezinárodního know-how k rychlejšímu a efektivnějšímu zlepšování našeho systému. Srovnání s okolním světem pomocí uznávaných měřítek je pro nás výzvou v našem trvalém vývoji. Jsme si vnitřně jistější, že náš zákazník dostává takovou službu, která je na odpovídající mezinárodní úrovni a jeho důvěra ve společnost Generali Pojišťovna a.s. narůstá v duchu naší politiky.