Fakta a čísla

Přehled hospodaření společnosti

  2016 (mil. Kč, k 31.12.) 2017 (mil. Kč, k 31.12.)

Aktiva        

Vlastní kapitál        

24 703,6

3 119,9

29 193,1

2 373,3

Finanční umístění (investice)         16 747,2 19 856,1
Technické rezervy celkem 15 886 16 548
Hospodářský výsledek za účetní období 480,9 -56,6

Předepsané pojistné celkem, z toho:

životní pojištění

neživotní pojištění

8 703,4

3 129,4

5 574

8 754,2

2 868,1

5 886,1

Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 481 207

Certifikace pojišťovny

Pojišťovna Generali jako první pojišťovna v České republice a jako první finanční instituce v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví získala v roce 1999 Certifikát kvality podle mezinárodní normy ISO 9001:1994. Od roku 2002 je systém certifikován podle nové normy ISO 9001:2000 a od roku 2008 podle aktulizované ISO 9001:2008. Generali Pojišťovna a.s. tak naplnila požadavky, které zaručují funkční systém poskytující zákazníkům i dodavatelům jistotu, že sjednaná "pravidla hry" budou dodržena. Systém řízení kvality je každoročně ověřován nezávislým externím auditem mezinárodní společnosti ÖQS.

Proč je certifikace důležitá

Každá firma má zaveden určitý systém, který více či méně účinně zabezpečuje kvalitu poskytovaných služeb či produktů. Taková firma může prohlásit, že její systém splňuje požadavky kladené příslušnou normou. Toto však nezaručuje, že tomu tak je i ve skutečnosti. Ověření konkrétním zákazníkem je sice možné, ale bylo by velice zdlouhavé. Zákazník by navíc nebyl schopen prověřit všechny oblasti.

Z tohoto důvodu ověřování za zákazníky provádí nezávislá společnost, která po udělení certifikátu kontroluje systém v pravidelných intervalech. V případě nepříznivého vývoje nebo odhalených chyb pak může certifikát odebrat. Bez ohledu na to, jaký systém kvality organizace zavedla, je zřejmé, že přezkoumání a schválení systému nezávislou organizací zvyšuje věrohodnost funkčnosti organizace a prestiž firmy na trhu.

Co přinese budoucnost

Generali Pojišťovna a.s. potvrdila nejen záměr nabízené služby a permanentní zkvalitňování systému řízení, ale také uspokojování stále náročnějších požadavků klientů. V současné době se stále více srovnáváme s našimi sesterskými společnostmi a využíváme tak výhod mezinárodního know-how k rychlejšímu a efektivnějšímu zlepšování našeho systému. Srovnání s okolním světem pomocí uznávaných měřítek je pro nás výzvou v našem trvalém vývoji. Jsme si vnitřně jistější, že náš zákazník dostává takovou službu, která je na odpovídající mezinárodní úrovni a jeho důvěra ve společnost Generali Pojišťovna a.s. narůstá v duchu naší politiky.