ŘEŠÍTE ŠKODU NA MAJETKU, KTEROU VÁM ZPŮSOBILY PŘÍRODNÍ ŽIVLY?

Máme pro vás užitečný návod a tipy, jak postupovat, abyste svoji škodu s námi vyřešili co nejrychleji. Záleží nám, abyste všemu porozuměli, proto se při komunikaci s našimi mobilními techniky nebo likvidátory určitě ptejte na všechno, co vás zajímá.

Postup krok za krokem

Minimalizujte škody

Alespoň provizorně zabezpečte poškozenou věc, aby se předešlo vzniku dalších škod nebo jejich rozšíření. Tak třeba při poškození střešní krytiny nebo okna zajistěte zakrytí, aby do objektu dále nezatékalo.

 

Vzniklou škodu zdokumentujte

Pořiďte fotografie poškozených věcí – zvlášť, pokud odstraňujete následky ještě před příchodem mobilního technika Generali. Čím více záběrů uděláte, tím lépe. Nezapomeňte udělat ani celkový pohled na vzniklou škodu. Pro hladký průběh likvidace pojistné události potřebujeme, aby fotografie byly ostré a kvalitní. 

 

Než se nám ozvete

Před tím, než nám škodu oznámíte, bude se vám hodit mít připravené:

 • platnou pojistnou smlouvu (pokud ji v danou chvíli máte k dispozici)
 • seznam poškozených a zničených věcí
 • informace o tom, kdy a jak ke škodě došlo

Oznamte škody

Škodu nám můžete nahlásit několika způsoby:

 • telefonicky na 244 188 188 (vždy v pracovní dny od 7 do 19 hodin)
 • online přímo na našem webu (non-stop)
 • na jakékoli pobočce Generali (podle jejich otevírací doby)

Odstraňujte škody

Pro zahájení oprav není často nutné čekat na prohlídku mobilního technika, ale bude stačit předání vlastní dokumentace vzniklé škody. Mobilní technik při své návštěvě zdokumentuje provedenou opravdu nebo její průběžný stav. 

Nejste-li si přesto jistí, zda můžete škodu začít opravovat, požádejte o radu naše likvidátory.

 

Návštěva mobilního technika

Škodu na místě prohlídne a zdokumentuje náš mobilní technik. Ten vás po nahlášení škody kontaktuje, co nejdříve to bude možné. Na jeho návštěvu si připravte:

 • platnou pojistnou smlouvu (pokud ji v danou chvíli máte k dispozici)
 • seznam poškozených a zničených věcí (ideálně s jejich pořizovací cenou a stářím)
 • pořizovací doklady k těmto věcem
 • relevantní účty jako jsou záruční listy, posudky, faktury (máte-li je k dispozici)
 • v případě poškození nemovitosti její stavební plány
 • fotodokumentaci vzniklé škody

Poškozené věci, které odstraníte kvůli opravám, se pokuste uschovat (bude-li to možné). Pro naše mobilní techniky jsou důležitým podkladem pro zdokumentování škody. Nebude-li to možné z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů, nic se neděje – pořiďte alespoň jejich fotografie. 

Užitečné tipy

Podívali jste se dobře, co všechno vaše pojistná smlouva obsahuje?

 • Živelní události bývají rizikem, které pojištění majetku standardně ošetřuje
 • Nezapomeňte, že součástí pojištění majetku bývají také užitečné asistenční služby

Myslete na svoji bezpečnost:

 • nezapínejte zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče, ale dle možností je předejte co nejrychleji k opravě do odborného servisu
 • jakmile to situace dovolí, nechte provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

Požádejte o zálohu
Během návštěvy mobilního technika ho můžete na místě prohlídky požádat o přiměřenou zálohu na pojistné plnění. 

 

Často kladené otázky

Jak nejrychleji oznámit pojistnou událost?

Nejrychleji můžete škodu oznámit telefonicky na klientské lince 244 188 188, a to každý pracovní den od 7 do 19 hodin.
Po nahlášení budete kontaktováni pracovníkem pojišťovny Generali, který bude mít na starosti vaši pojistnou událost.

Další rychlou a snadnou možností je oznámit škodu online. Poté, co dostanete přiděleno číslo pojistné události, můžete online také přikládat ke škodě dokumenty – skeny, fotografie apod.

Musím při hlášení škody znát číslo své pojistné smlouvy?

Víme, že ne vždy máte pojistnou smlouvu po ruce. Nahlásit škodu můžete i bez toho, aniž byste znali její číslo. My vaši škodu zaregistrujeme a smlouvu v našich systémech dohledáme podle Vašeho jména a rodného čísla.

Jaké dokumenty si mám připravit, aby mohla být pojistná událost vyřízena co nejrychleji?

Dokumentace k pojistné události by měla obsahovat:

 • seznam poškozených nebo zničených věcí včetně jejich stáří a pořizovacích cen s uvedením, které věci byly umístěny v nebytových prostorách
 • doklady o pořízení věcí, záruční listy apod., pokud jsou k dispozici

Když se stane, že budeme potřebovat další podklady, v rámci naší společné komunikace vás o ně požádáme.

Mám oznámit škodu až ve chvíli, kdy řádění živlů pomine?

Škodu určitě doporučujeme oznámit co nejdříve po jejím vzniku – samozřejmě za předpokladu, že to situace umožňuje. Likvidátor Generali, který žádost vyřizuje, poskytne k pojistné události informace o všech důležitých krocích, které je nutné udělat. Dozvíte se tak od něj, co a jak je nám potřeba doložit a prokázat.

Stačí škody pouze nafotit a začít ihned s odklízením?

Pro zahájení oprav není často nutné čekat na prohlídku mobilního technika, ale bude stačit předání vlastní dokumentace vzniklé škody. Mobilní technik při své návštěvě zdokumentuje provedenou opravdu nebo její průběžní stav. Nejste-li si jistí, zda můžete škodu začít opravovat, požádejte o radu naše likvidátory.

Musím zničené věci uschovat pro další dokazování?

Poškozené věci, které odstraníte kvůli opravám, se pokuste uschovat (bude-li to možné). Pro naše mobilní techniky jsou důležitým podkladem pro zdokumentování škody. Nebude-li to možné z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů, nic se neděje – pořiďte alespoň jejich fotografie.

Pamatujte, že musí být zajištěna průkaznost příčiny a rozsahu poškození nebo zničení věcí (doložená fotodokumentace, doklady od oprav či pořízení věci apod.). Je vždy vhodné pořídit vlastní dostatečně detailní fotodokumentaci, a to zejména pokud dochází k hromadnému odvozu poškozených věcí po povodni např. vojáky, hasiči, záchrannými sbory apod.