Hlášení škodné události z povinného ručení - hlásí poškozený


potřebné doklady

Vyplňte prosím následující formulář:

Takto označená pole jsou povinná

Identifikační údaje


Oznamovatel (není-li zároveň poškozený)Poškozený - držitel
Poškozený - vlastník (není-li totožný s držitelem)
Pojištěný (z jehož pojištění se náhrada škody nárokuje)
Základní údaje o škodě / újmě


Řidič pojištěného vozidla v době nehody (viník)Údaje o poškozeném vozidle


Prohlídka a oprava vozidla Pro jednodušší a rychlejší vyřízení škody máte možnost vyhledat smluvní servis.Náhrada škody / újmy
Doplňující informace

Svědek nehody


Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro šetření škodní události, a to včetně údajů o zdravotním stavu. Beru na vědomí, že podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve  Stručné informaci o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a na obchodních místech pojišťovny. Zavazuji se, že pojišťovně bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Menu

244 188 188