Hlášení škodní události z pojištění osob - úraz

Základní údaje
Údaje o úrazu
Doplňující údaje
Rekapitulace
Přiložit dokumenty
Nahrát dokumenty

Prosíme, připravte si...

1. Informace o pojištěném
(jméno, bydliště, popř. název firmy a IČ, kontaktní údaje)
2. Číslo pojistné smlouvy
3. Datum, čas a místo vzniku škodní události
4. Lékařskou zprávu z prvního ošetření

Vyplňte základní údaje

Údaje o úrazu

Oznamovatel (není-li zároveň pojištěný)

Pojištěný


Údaje o škodě

Vznik úrazu

Praktický lékař pojištěného

Lékař, který poskytl první pomoc

Ošetřující lékař v době úrazu

Doplňující údaje

Pojistné plnění

Uplatnili jste nárok ještě u jiné pojišťovny?

Účet
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě výplaty poštovní poukázkou na Vaši adresu bude z odesílané částky odečten administrativní poplatek ve výši 50 Kč.

Doplňující informace


Přiložit dokumenty


Pro posouzení pojistné události potřebujeme následující dokumenty:

1. Kopie lékařské zprávy z prvního ošetření a následně kopie dalších lékařských zpráv z průběhu léčby.
2. Kopie propouštěcí zprávy pouze v případě hospitalizace.
3. Kopie operačního protokolu pouze v případě operace.
4. Kopie dokladu o pracovní neschopnosti dojde-li k pracovní neschopnosti.

Jestli již máte výše uvedené dokumenty k vaší pojistné události, přiložte je v následujícím kroku on-line přiložit a urychlete tím celý proces vyřizování pojistné události.

V případě, že léčení nebylo dosud ukončeno, další dokumenty nám zašlete prosím ihned po ukončení poštou na adresu Generali Pojišťovna a.s.,
Likvidace PU-život, P.O.Box 151, Brno 2, 657 51 nebo je můžete přiložit v naskenované podobě prostřednictvím internetových stránek.

Nyní stačí ověřit Vaše identifikační údaje, vybrat typ dokumentu a přiložit potřebné soubory.

Z bezpečnostního důvodu se přihlašte pod číslem Vaší pojistné smlouvy a rodným číslem pojištěného. Pokud jste uvedli na začátku více smluv, použijte prosím číslo první uvedené smlouvy.

Rekapitulace

Identifikační údaje editovat

Oznamovatel editovat

Pojištěný editovat

Údaje o úrazu editovat

vlastní
NEBYLO

Praktický lekař editovat

Lékař, který poskytl první pomoc editovat

Ošetřující lékař v době úrazu editovat

Doplňující informace editovat

NE
účet

Ne
Nepobírám
Menu

244 188 188