Hlášení škodné události - Havarijní pojištění


potřebné doklady

Vyplňte prosím následující formulář:

Takto označená pole jsou povinná

Identifikační údaje
Oznamovatel (není-li zároveň pojištěný)Pojištěný
Základní údaje o škodě / újmě


Řidič pojištěného vozidla v době nehody (je-li jiný než pojištěný)
Poškození vozidla

Údaje o pojištěném vozidleProhlídka a oprava vozidla Pro jednodušší a rychlejší vyřízení škody máte možnost vyhledat smluvní servis.Pojistné plněníDoplňující informaceSvědek nehodyProhlášení:

Prohlašuji, že jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro šetření škodní události, a to včetně údajů o zdravotním stavu. Beru na vědomí, že podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve  Stručné informaci o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a na obchodních místech pojišťovny. Zavazuji se, že pojišťovně bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Menu

244 188 188