Investiční fondy a portfolia

Na tomto místě najdete vždy aktuální kurzy fondů investičního životního pojištění Generali Pojišťovny a.s.
Vývoj hodnoty fondu Investičního životního pojištění (1,4 Mb)

2019

Skupina fondů Generali Pojišťovna a.s.


Peněžní fond Generali

Dluhopisové investiční portfolio Generali

Smíšené investiční portfolio Generali

Akciové investiční portfolio Generali

Investice vyhlašovaná Generali

IVG15
Investice vyhlašovaná Generali je investicí s vyhlašovanou úrokovou mírou (VÚM) na další období, jejímiž podkladovými aktivy jsou krátkodobé státní dluhopisy. Jedná se o málo rizikovou investici, kde pojistitel garantuje dosud připsané zhodnocení. Pojistitel je oprávněn hodnotu VÚM měnit v návaznosti na zhodnocení podkladových aktiv. Informace o hodnotě a období platnosti VÚM naleznete na internetových stránkách pojistitele.

OD
DO
výše Investice vyhlašované Generali (IVG15 )
15.7.2015 31.12.2015 0,5%
1.1.2016 -
0,3%


Investice garantovaná Generali

Investice garantovaná Generali je taková investice, v jejímž rámci dochází ke garantovanému minimálnímu zhodnocení umístěného pojistného, jehož výše je uvedena v Sazebníku poplatků.

IGG13 - Investice garantovaná Generali, min. výnos 1,5 % pro smlouvy s počátkem od 01/08/2013 včetně do 15/07/2015 včetně.

IGG – Investice garantovaná Generali min. výnos 2,25 % pro smlouvy s počátkem do 01/07/2013 včetně.


Skupina fondů Generali Investments SICAV

Výroční zprávy
Prospekt
Klíčové informace pro investory
Ostatní
K datu 29. 4. 2013 došlo k začlenění stávajícího podílového fondu Global Multi Utilities C(GMUC) do nového fondu Global Equity C (GEAC). Ke stejnému datu došlo také ke změně názvu podílového fondu European Equities Opportunity C (EEOC) na nový fond SRI European Equity C (ESEC).

Generali Pojišťovna a.s. si vás dovoluje informovat, že k 19. 2. 2016 došlo ke změně názvu některých fondů společnosti SICAV a jejich investičních strategií. Nenastala změna rizikovosti investice, ani doporučeného investičního horizontu.


Generali Pojišťovna a.s. si vás dovoluje informovat, že k 10. 7. 2017 došlo ke změně investičního cíle fondu SRI European Equity C (ESEC) společnosti SICAV.


Fond nově investuje minimálně 90 % (dříve 75 %) svých aktiv do akcií evropských společností, které jsou kompatibilní s kritérii ESG. Tato kritéria zohledňují environmentální, sociální a firemní dopady investice. Zbývající část svých aktiv, tedy až 10 %, může fond investovat do nástrojů peněžního trhu, vládních a korporátních dluhopisů, konvertibilních cenných papírů a vlastnických práv evropských emitentů.


Změny se týkají těchto fondů:


Původní název fondu:Central and Eastern European Equities C (CEEEC)
Nový název fondu:Central & Eastern European Equity C (CEEEC)
Investiční manažer:Generali Investments Europe S.p.A.
Měna:EUR
Charakteristika:

Fond je orientovaný na akcie emitentů, jejichž sídlo je ve střední a východní Evropě a jsou kótované na burzách. Kromě toho může fond investovat i do cenných papírů evropských emitentů, jejichž výnos je odvozen od vývoje kapitálových trhů, do konvertibilních dluhopisů, prioritních akcií atd.


Původní název fondu:European SRI Equity C (ESEC)
Nový název fondu:SRI European Equity C (ESEC)
Investiční manažer:Generali Investments Europe S.p.A.
Měna:EUR
Charakteristika:

Fond investuje do akcií společností kótovaných na akciových burzách členských států Evropské měnové unie. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu investovaného kapitálu a překonat výkonnost benchmarku, kterým je MSCI Europe Total Return Index.


Původní název fondu:Global Equity Allocation C (GEAC)
Nový název fondu: Global Equity C (GEAC)
Investiční manažer:Generali Investments Europe S.p.A.
Měna:EUR
Charakteristika:

Fond investuje převážně do akcií, a to napříč regiony bez omezení. Investičním cílem je překonat výkonnost benchmarku, kterým je MSCI World Net Total Return Index.Pojišťovna Generali se rozhodla vyřadit ze současné nabídky podílový fond GIS High Conviction Europe (HCEC). Veškeré prostředky, které jsou umístěny ve fondu GIS High Conviction Europe (HCEC), budou v sprnu 2015 bezplatně přemístěny do fondu SRI European Equity C (LU0145455811).


Central & Eastern European Equity C

SRI European Equity C

Global Equity C

Dynamické portfolio Conseq - Generali


DPCG

Skupina fondů C-QUADRAT

Generali Pojišťovna a.s. si dovoluje informovat, že k datu 28. 12. 2017 došlo k začlenění stávajícího podílového fondu
C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) do nového fondu C-QUADRAT GreenStars ESG R. Veškeré prostředky umístěné ve fondu C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund (R) byly k datu 28. 12. 2017 bezplatně přemístěny do nového fondu C-QUADRAT GreenStars ESG R.

Generali Pojišťovna a.s. si dovoluje informovat, že došlo ke změně organizační struktury skupiny C-QUADRAT. Činnosti a aktivity společnosti C-QUADRAT Wealth Management GmbH (dříve C-QUADRAT Kapitalanlage AG) převzala společnost C-QUADRAT Asset Management GmbH, která se stala správcem fondů skupiny C-QUADRAT. Uvedené skutečnosti s sebou pro investory nenesou žádné změny.

Generali Pojišťovna a.s. si dovoluje informovat, že k datu 4. 5. 2018 došlo ke změně názvu fondu C-QUADRAT Strategie AMI CZK na C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t). Tato změna nemá dopad na investory.

Klíčové informace pro investory

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

C-QUADRAT GreenStars ESG R

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI

C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK

C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund

Skupina fondů Generali Investments CEE


Generali Fond komoditní

Generali Fond nových ekonomik

Skupina fondů SUCCESS

Success absolut

Success relative

Skupina fondů PARTNERS


Partners Universe 6

Partners Universe 10

Partners Universe 13

Partners 7 Stars

Skupina fondů Unicredit Bank

STELLAR FUNDS 100/2021 - retail

STELLAR FUNDS VIP 100/2021 - privat

GLOBAL MULTI ASSET 100/2021

Vývoj zhodnocení nadefinovaných strategií (k 31.01.2019)

Tento přehled se týká pouze vyjmenovaných investičních strategií, které obsahují konkrétně definovanou skupinu fondů. Pokud v průběhu pojistné doby dojde ke změně alokačního poměru či přemístění podílových jednotek do jiného fondu, přestává být tento přehled vývoje zhodnocení nadefinovaných strategií relevantní a je třeba sledovat vývoj zhodnocení jednotlivých investičních fondů, do nichž je pojistné alokováno.

 
PS BS ZS GC C-Q C-Q/09 C-Q/11 C-Q/13 GP
FFR
1M 2,63% 1,59% 1,20% 2,74% 1,64% 2,42% 1,63% 1,11% 3,09% 2,97%
3M 1,18% 0,45% 0,80% 2,86% 0,71% 1,11% 0,65% 1,23% 0,13% 2,58%
6M -5,29% -3,30% -1,21% -4,67% -4,67% -4,30% -4,67% -4,04% -5,45% -3,67%
YTD 2,63% 1,59% 1,20% 2,74% 1,64% 2,42% 1,63% 1,11% 3,09% 2,97%
12M -10,07% -6,82% -4,43% -12,14% -10,80% -8,79% -10,69% -11,87% -12,00% -9,22%

                 
 

PS = Progresivní globální strategie /15
(CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%,
ESEC - SRI European Equity C - 20%, GEAC - Global Equity C - 30%)

BS = Balancovaná strategie /15
(CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 15%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 20%,
ESEC - SRI European Equity C - 10%, GEAC - Global Equity C - 15%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 40%)

ZS = Zajištěná strategie /15
(CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 10%, C-QUADRAT Arts Best Momentum - 10%,
AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 10%, GEAC - Global Equity C - 10%, DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 60%)

GC = Generali-Conseq strategie
(CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 30%, ESEC - SRI European Equity C - 20%,
AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%, DPCG - Dynamické portfolio Conseq Generali - 30%)

C-Q = Generali - C-QUADRAT strategie
(CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%,
CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)

C-Q/09 = Generali - C-QUADRAT/09 strategie
(CQGQ ESG - C-Quadrat GreenStars ESG R - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%,
CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)

C-Q/11 = C-QUADRAT/11 smíšená strategie
(CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%,
CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, GEAC - Global Equity C - 25%)

C-Q/13 = C-QUADRAT/13 smíšená strategie
(CQABM - C-Quadrat Arts Best Momentum - 25%, CQATRG - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI - 25%,
CEEEC - Central & Eastern European Equity C - 25%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 25%)

GP = Generali progresivní smíšená strategie
(GKF - Generali CEE Komoditní fond - 30%, AFG - Akciové investiční portfolio Generali - 20%,
DFG - Dluhopisové investiční portfolio Generali - 20%, GNEF - Generali Fond nových ekonomik - 30%)

FFR = Strategie Fond fondů růst
(CEEEC – Central & Eastern European Equity C – 25%, CQATRD - C-Quadrat Arts Total Return Dynamic - 25%, ČPI FGZ – Fond globálních značek otevřený podílový fond ČPI – 25%, ČPI FNA – Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČPI – 25%)Ukazatel TER pro Generali pojišťovnu a.s. a management fee fondů

FOND
TER 2018 SYNTETICKÉ TER 2018
MANAGEMENT FEE
SRI European Equity C 1,21% X 2,00%
High Conviction Europe C 1,26% X 2,00%
Central & Eastern European Equity C 1,24% X 2,00%
Global Equity C 1,22% X 2,00%
Akciové investiční portfolio Generali 0,00% X 2,00%
Peněžní fond Generali 0,00% X 0,00%
Dluhopisové investiční portfolio Generali 0,00% X 1,00%
Smíšené investiční portfolio Generali 0,00% X 2,00%
Dynamické portfolio Conseq DPCG X 1,91% 2,00%
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 2,88% X 2,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,86% X 2,00%
C-QUADRAT Global Quality ESG Equity Fund 2,13% X 2,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 2,75% X 2,00%
C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK 2,96% X 2,00%
Generali CEE Komoditni fond 3,23% X 2,00%
Generali Fond nových ekonomik 2,81% X 2,00%
Success absolut 2,40% X 2,00%
Success relative 2,39% X 2,00%
Partners Univers 6 1,00% X 0,00%
Partners Univers 10 1,50% X 0,00%
Partners Univers 13 1,60% X 0,00%
Partners 7 Stars 1,50% X 0,00%

   
 

Management fee je určená maximální výše roční úplaty za obhospodařování fondu. Tuto hodnotu může pojistitel měnit jednou za rok. Hodnota nesmí překročit hodnotu uvedenou v sazebníku poplatků. Maximální hodnota jsou 2%. Tento poplatek je odečítán úměrně při každém oceňování.


TER je ukazatel celkové nákladovosti fondů za rok 2018. Hodnoty v tomto sloupci udávají poměr celkové výše nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji.


Poplatky a náklady fondu slouží k zajištění správy fondu a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.


TER představuje roční sazbu nákladů investičního fondu z hodnoty aktuálně investovaných prostředků.


Syntetické TER je ukazatel celkové nákladovosti používaný u fondů fondů. Zachycuje celkovou výši nákladů jak na úrovni vlastního fondu fondů, tak všech fondů, které tvoří portfolio tohoto fondu.

Menu

244 188 188