Daňové potvrzení za rok 2017

Od 17. ledna budeme klientům odesílat daňová potvrzení o zaplaceném pojistném na smlouvu životního pojištění za rok 2017.

K čemu potvrzení slouží?

Pokud pojištění odpovídá zákonným podmínkám, můžete si každý rok odečíst od základu daně z příjmu pojistné zaplacené na životní pojištění v maximální výši 24 000 Kč za rok. V případě příspěvku zaměstnavatele mohou šetřit i firmy, které se rozhodnou své zaměstnance výhodně odměňovat formou příspěvků na životní pojištění.

Do součtu zaplaceného pojistného lze zahrnout i mimořádné pojistné, pokud si při sjednání pojištění zvolíte mimořádné pojistné jako daňově uznatelné a budete si na něj přát zasílat daňové potvrzení.

Jak potvrzení dostanu?
 • E-mailem
 • Prostřednictvím Message House
 • Poštou (obyčejná zásilka)
Co mám s potvrzením dělat?
 • Pokud daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou. První rok je třeba přiložit k potvrzení také kopii pojistné smlouvy nebo pojistky.
 • Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmu fyzických osob sami, pouze předložíte potvrzení ve své mzdové účtárně.
Co mám dělat, když mi potvrzení nepřišlo?

Doporučujeme obrátit se na nás jednou z uvedených možností:

 • e-mail (servis.cz@generali.com)
 • chat na stránkách pojišťovny
 • prostřednictvím zprávy na facebooku
 • telefonicky na čísle  244 188 188  (v pracovní dny 7:00 – 19:00)
Jaké jsou daňové výhody?

Fyzická osoba - vlastní příspěvky

 • si může od základu daně z příjmu každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst zaplacené pojistné do max. výše 24 000 Kč;
 • má-li uzavřeno více smluv s různými pojišťovnami, může zaplacené pojistné sčítat, ale jen do výše 24 000 Kč;
 • jednorázově placené pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění.

Zaměstnanec

 • příspěvek zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč ročně je osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel

 • může přispívat na soukromé životní pojištění zaměstnanců v jakékoli výši a tento příspěvek je pro něj daňově uznatelným nákladem;
 • z příspěvků zaměstnancům do limitu 50 000 Kč ročně zaměstnavatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Mimořádné pojistné

Do součtu zaplaceného pojistného lze zahrnout i mimořádné pojistné, pokud si při sjednání pojištění zvolíte mimořádné pojistné jako daňově uznatelné a budete si na něj přát zasílat daňové potvrzení.