Svatební a studijní pojištění

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Uzavřete-li produkt svatební nebo studijní pojištění u Generali, postaráte se o zajištění dítěte v jeho dospělosti. Pojištění funguje v plné výši i v případě, že se otec či matka uzavření sňatku nebo dospělosti potomka nedožijí. V případě dožití je vyplácena pojištěné osobě sjednaná pojistná částka doplněná o podíly na zisku. Svatební nebo studijní pojištění je jednou z možností využití kapitálového životního pojištění s pevnou lhůtou výplaty – tzv. term fix. Pojistná ochrana je složena ze tří základních pilířů: pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ plné trvalé invalidity způsobené úrazem.

Pro koho je svatební a studijní pojištění určeno?

Svatební a studijní pojištění je ideálním produktem pro rodiče, kteří chtějí svým dětem zajistit dostatek finančních prostředků pro začátek jejich samostatného života či klidného studia.

Koho je možné pojistit?

Při uzavření pojištění je pojištěnou osobou rodič, dítě je osobou oprávněnou k převzetí pojistného plnění v případě smrti.

Jaká rizika kryje svatební a studijní pojištění?

  • Případ smrti pojištěné osoby – Generali na sebe přebírá povinnost placení pojistného, nároky vyplývající z této pojistné smlouvy se tím však nemění.
  • Případ plné invalidity způsobené úrazem pojištěné osoby – pojistná částka je vyplacena v plné výši.

Výhody svatebního a studijního pojištění u Generali

  • Možnost rozdělit platbu běžného pojistného na pololetní, čtvrtletní či měsíční splátky.
  • Pojistná ochrana již 5. den od sepsání návrhu do okamžiku počátku pojištění.
  • Možnost rozšíření pojistné ochrany volitelnými [doplňkovými pojištěními].
  • Každoroční aktualizace pojistné částky i pojistného jako ochrana proti znehodnocení investic vlivem inflace.
  • Možnost využití daňové úspory.
  • Možnost úspory na področních přirážkách je-li souhrn pojistného min. 40 000 Kč ročně.

Modelové příklady


1Matka (37 let) pro dceru (15 let)

Rodiče 15leté dívky se rozhodli zajistit úspěšný start samostatného života jejich dcery tak, že uzavřeli svatební pojištění. Pojištěnou osobou bude matka (37 let) jako mladší člen z rodičů, aby minimalizovali sazbu pojistného (sazby pojistného pro ženy jsou nižší než pro muže).

Délka pojištění 10 let
Pojistná částka pro případ smrti a dožití500 000 Kč
Měsíční pojistné
4 634 Kč
Pojistné plnění při dožití - zhodnocení 5 %*
562 381 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.


2Otec (29 let) pro novorozeného syna

Novopečený otec (29 let) se rozhodl pro svého prvorozeného syna uzavřít studijní životní pojištění. Pojistná doba byla stanovena tak, aby syn dostal pojistné plnění s nabytím plnoletosti. Pojistná částka činí 250 000 Kč.

Délka pojištění 18 let
Pojistná částka pro případ smrti a dožití250 000 Kč
Měsíční pojistné
1 243 Kč
Pojistné plnění při dožití - zhodnocení 5 %*
317 109 Kč
* Protože nelze předvídat přebytky dosažitelné v příštích letech, spočívají číselné údaje týkající se podílu na zisku pouze na odhadech.

Menu

244 188 188