Pojištění úvěru

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění úvěru u Generali je postaveno tak, aby pojistným plněním krylo případnou platební neschopnost klienta v případě pojistné události. V případě úmrtí pojištěné osoby je oprávněným osobám vyplacena pojistná částka z rizikového pojištění, která zabezpečí, že nebude jejich finanční stabilita nijak narušena. Jeho doplněním o úrazové pojištění je zajištěno také pokrytí závazků plynoucích z úvěrového vztahu pro případ platební neschopnosti v důsledku úrazu.

Pro koho je pojištění úvěru určeno?

Tento pojistný produkt je vhodný pro všechny, kteří si zajišťují úvěr a potřebují spolehlivé krytí pro případ platební neschopnosti.

Koho je možné pojistit?

Pojištěny mohou být výdělečně činné fyzické osoby.

Pojištění úvěru se skládá z rizikových pojištění:

  • pro případ smrti,
  • pro případ smrti se snižující se pojistnou částkou,
  • pro případ smrti se snižující se pojistnou částkou a jednorázovým pojistným,
  • doplňkového pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním.

Výhody Pojištění úvěru u Generali

  • Pojistná ochranu již 5. den od sepsání návrhu do okamžiku počátku pojištění.
  • Možnost rozšíření pojistné ochrany o další volitelná [doplňková pojištění].
  • Možnost rozdělení platby běžného pojistného na pololetní, čtvrtletní či měsíční splátky.
  • Každoroční aktualizace pojistné částky i pojistného jako ochrana proti znehodnocení pojištění vlivem inflace.
  • Možnost úspory na področních přirážkách je-li souhrn pojistného min. 40 000 Kč ročně.

Modelové příklady


1Muž, 35 let

Aby zajistil splacení bankovního úvěru i v případě svého úmrtí a nezatížil tak tímto závazkem své blízké, uzavřel si 35letý muž pojištění úvěru. Díky tomuto pojištění předejde také nepříznivým dopadům případného úrazu a jeho trvalých následků.

Délka pojištění 20 let
Pojistná částka pro případ smrti500 000 Kč
Pojistná částka / max. krytí z trvalých následků (od 10 %)
100 000 / 500 000 Kč
Měsíční pojistné
287 Kč

2Žena, 25 let

Novomanželský pár se rozhodl vyřešit svou bytovou situaci koupí bytu na hypoteční úvěr. Oba partneři ale cítí, že by bylo dobré pojistit se obzvláště na první roky úvěrového závazku pro případ, že by se jejich příjem výrazným způsobem změnil. Jelikož má z obou partnerů v současnosti vyšší příjem žena (25 let), uzavřela si právě ona pojištění úvěru. Navíc je pro ženy toto pojištění levnější než pro muže. Pojištění bude splácet po dobu 11 let, nicméně pojistná ochrana bude této ženě poskytnuta na dobu 17 let.

Délka pojištění 17 let
Délka placení pojistného11 let
Pojistná částka pro případ smrti
1 500 000 Kč
Částka, o kterou se každoročně snižuje pojistná ochrana
88 235 Kč
Měsíční pojistné
269 Kč


Menu

244 188 188