Nemocenské pojištění

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Nemocenské pojištění Generali ochrání vaše finance v případě pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici. Je využitelné jako rozšíření pojistné ochrany vašeho životního pojištění a navíc vám nabízí komplexnější ochranu v rámci individuálního pojištění.

Pro koho je určeno ?

Pojištění pobytu v nemocnici:

 • Pojištění pobytu v nemocnici představuje vhodný produkt pro všechny, kdo chtějí mít jistotu, že jim v případě nemoci nebo úrazu nezpůsobí hospitalizace finanční potíže.

Pojištění pracovní neschopnosti:

 • Pojištění pracovní neschopnosti je určeno výdělečně činným osobám. Pojistná ochrana platí na území ČR.

Koho je možné pojistit?


Pojištění pobytu v nemocnici:
 • Pojištění Hospitalizace je určeno všem ve věku od 3 do 55 let. Pojištění končí nejpozději dosažením 65 let věku klienta. Pojistná ochrana platí nejen na území ČR, ale také v ostatních zemích EHP - Evropského hospodářského prostoru.

Pojištění pracovní neschopnosti:
 • Pojistka ochrání zaměstnance i podnikatele. Lze ji uzavřít pro osoby ve věku od 18 do 55 let s pravidelným příjmem.

Jaká rizika může krýt nemocenské pojištění?


Pojištění pobytu v nemocnici:
 • pobyt v nemocnici z důvodu nemoci,
 • pobyt v nemocnici z důvodu úrazu,
 • pobyt v nemocnici z důvodu těhotenství v délce trvání max. 20ti dní.

Pojištění pracovní neschopnosti:
 • Pracovní neschopnost z důvodu nemoci,
 • pracovní neschopnost z důvodu úrazu.
 • Denní dávka je vyplácena od předem smluvně dohodnutého dne pracovní neschopnosti (po uplynutí tzv. karenční doby).

Výhody nemocenského pojištění u Generali

Pojištění pobytu v nemocnici:

 • Pojistné lze hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně.
 • Výplata pojistného plnění je časově neomezena, s výjimkou hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím.
 • V případě úrazu s bezprostřední hospitalizací je pojistné plnění zvýhodněno výplatou dvojnásobku sjednané denní dávky.
 • Lze pojistit dávku až 2 000 Kč s max. plněním 4 000 Kč v případě úrazu.

Pojištění pracovní neschopnosti:
 • Pojistné lze hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně.
 • Denní dávka je vyplácena za každý kalendářní den včetně svátků a dnů pracovního volna.
 • Pojistné plnění je osvobozeno od daně z příjmu.

Menu

244 188 188