CHCI UKONČIT POJIŠTĚNÍ

Chystáte se prodat své auto, dům či byt? Řešíte významnou životní situaci, která vás nutí přehodnotit vaše životní pojištění? Předtím než se definitivně rozhodnete vypovědět svou pojistnou smlouvu, naši specialisté vám rádi vysvětlí všechny nutné náležitosti a případná rizika spojená s jejím předčasným ukončením.

Jak postupovat?

Postup pro ukončení smlouvy se může lišit podle druhu pojištění. Najděte si tedy v seznamu potřebnou kategorii a vyberte si způsob ukončení smlouvy, který vám nejvíce vyhovuje.

Životní pojištění

Telefon

Zavolejte na speciální telefonní linku 244 188 156 v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • celkový postup
 • jaké dokumenty je potřeba doložit
 • dopady související se zrušením pojištění

Dopis

Výpověď pojistné smlouvy můžete zaslat i dopisem. Ve výpovědi by nemělo chybět číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

Generali Pojišťovna a.s.
P.O. Box 151
657 51 Brno 2

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Výpověď pojistné smlouvy můžete také předat na kterékoli pobočce Generali, kde náš pracovník rovnou provede vaši identifikaci a postoupí požadavek ke zpracování.

Ukončení životního pojištění před uplynutím pojistné doby je pro klienta značně nevýhodné. Při předčasném ukončení investičního nebo kapitálového životního pojištění je vypláceno pouze odbytné/odkupné, jehož výše, obzvlášť v prvních letech pojištění, nedosáhne výše vložených prostředků. Naši specialisté vás proto v průběhu zpracování požadavku kontaktují, vysvětlí dopady související se zrušením pojištění a poradí, jak omezit finanční ztráty.

Osobně

Výpověď pojistné smlouvy můžete předat:

V případě, že výpověď pojistné smlouvy nebude sepsána vaším pojišťovacím poradcem, který pojištění sjednal, bude vás kontaktovat náš specialista a seznámí vás se všemi dopady spojenými s předčasným ukončením pojištění.

S předčasným ukončením životního pojištění může být spojena citelná finanční ztráta. Proto si chceme být jisti, že vám byly poskytnuty úplné informace.

úrazové pojištění

Telefon

Zavolejte na speciální telefonní linku 244 188 156 v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • celkový postup
 • jaké dokumenty je potřeba doložit
 • dopady související se zrušením pojištění

Dopis

Výpověď pojistné smlouvy můžete zaslat i dopisem. Ve výpovědi by nemělo chybět číslo pojistné smlouvy, osobní údaje a podpis pojistníka.

Dopis zašlete na doručovací adresu:

Generali Pojišťovna a.s.
P.O. Box 151
657 51 Brno 2

Naši specialisté váš pokyn k ukončení pojištění zpracují a v případě potřeby vás kontaktují k doplnění chybějících údajů nebo provedení identifikace.

Výpověď pojistné smlouvy můžete také předat na kterékoli pobočce Generali, kde náš pracovník váš požadavek převezme a postoupí ke zpracování.

Osobně

Výpověď pojistné smlouvy můžete předat:

Pojištění majetku

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 244 188 188, která je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • celkový postup
 • jaké dokumenty je potřeba doložit
 • dopady související se zrušením pojištění

Osobně

Požádat o ukončení pojištění můžete:

Nezapomeňte s sebou vzít potřebné dokumenty: je-li důvodem ukončení pojištění úmrtí pojištěného, úmrtní list a rozhodnutí o dědickém řízení. Při změně vlastníka nemovitosti výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu.

Pojištění motorového vozidla

Telefon

Všechny důležité informace a doporučení získáte na klientské lince 244 188 188, která je vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Náš specialista vám vysvětlí:

 • celkový postup
 • jaké dokumenty je potřeba doložit
 • dopady související se zrušením pojištění

Osobně

Požádat o ukončení pojištění můžete:

Nezapomeňte sebou vzít potřebné dokumenty. Na klientské lince 244 188 188 vám naši operátoři rádi poradí.