Pro skupinu Generali byl rok 2017 mimořádně úspěšný

Skupině Generali se dařilo v loňském roce naplňovat cíle své strategie. Rostl nejen provozní, ale také čistý zisk. Zvýšení se dočkala také oblast dividend. 
Potvrzení strategie skupiny Generali zaznamenal rekordní provozní výsledek, čistý zisk více než 2,1 miliard EUR, nárůst dividend o 6 %. 
Group CEO Philippe Donnet ke strategii skupiny uvedl: "Vynikající výsledky, které jsme dnes představili, potvrzují platnost a účinnost našeho strategického plánu v současném tržním kontextu. Máme skvělou pozici k dosažení všech našich cílů, které jsme si stanovili pro rok 2018.“
 
Provozní výsledek dosáhl 4,89 mld. EUR (+ 2,3 %), a to díky segmentu životního pojištění, investic, asset & wealth managementu a snížení nákladů
Čistý zisk více než 2,1 mld. EUR (+ 1,4 %)
Provozní RoE na úrovni 13,4 %, v souladu se strategickým plánem (> 13 %)
Zvýšení ziskovosti životních produktů s nárůstem hodnoty nového podnikání (New Business Value). Čisté peněžní příjmy (cash inflows) z životního pojištění ve výši 9,7 mld. EUR patří mezi nejvyšší na evropské úrovni. Technické rezervy v rámci životního pojištění se zvýšily o 4,2 %. 
Kombinovaný poměr (Combined Ratio) na úrovni 92,8 % - tento ukazatel se potvrdil jako nejlepší v porovnání s konkurencí na trhu
Kapitálová pozice je nadále posilována: Regulatorní poměr solventnosti na úrovni 208 %; ekonomická míra solventnosti 230 % 
Dividendy ve výši 0,85 EUR za podíl, což představuje nárůst o 6 % (0,80 EUR za rok 2016). 
 
Detailní informace v anglickém jazyce jsou k dispozici na https://www.generali.com/investors/reports-and-presentations