Změna kontaktních a osobních údajů

Základní informace
Kontrola údajů
Potvrzení e-mailu

Formulář není správně vyplněn

Pro odeslání formuláře je potřeba správně vyplnit alespoň jedno číslo smlouvy či nabídky/návrhu.

Formulář není správně vyplněn

Pro odeslání formuláře je potřeba vybrat alespoň jednu položku, kterou chcete změnit.

Formulář není správně vyplněn

Pro odeslání formuláře je potřeba vyplnit alespoň jedno nové kontaktní spojení.

Přihlašovací údaje

Pokud nemáte PIN nebo přihlášení nefunguje, volejte Klientský servis Generali 244 188 188.

Na základě Vámi uvedených údajů není možné provést přihlášení. Zavolejte na Klientský servis Generali 244 188 188.

Seznam smluv

Nová korespondenční adresa

Zde můžete změnit nebo doplnit korespondenční adresu (adresa kam bude pojišťovna doručovat veškerou korespondenci týkající se Vaší pojistné smlouvy). Tato adresa nemusí být shodná s adresou trvalého bydliště a musí být v České republice.

Korespondenci neposíláme mimo ČR.

Nová adresa trvalého bydliště / sídla společnosti

Zde můžete změnit adresu trvalého bydliště nebo sídla společnosti.

Nové kontaktní spojení

Zde můžete změnit nebo doplnit: číslo telefonu, mobilu nebo e-mailovou adresu ve Vaší pojistné smlouvě.

Nové osobní údaje

Zde můžete změnit osobní údaje, tj. jméno a příjmení (svatba aj. životní události).

Při změně osoby pojistníka (jiné RČ, IČ) musí být sjednána nová smlouva.
Chcete sjednat návštěvu pojišťovacího zprostředkovatele?

Menu

244 188 188