Jarní prázdniny přinášejí zábavu, odpočinek, ale také nebezpečí úrazů - Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji začínají příští týden jarní prázdniny. Dočkat se jich už nemohou školáci a studenti z okresů Karlovy Vary, Sokolov i Cheb. Karlovarský kraj je přitom jedním z mála, kde se dveře škol uzavřou ve všech okresech najednou.

„Na jarní prázdniny se chystá přes pětatřicet tisíc dětí, konkrétně celkem 35 179 žáků a studentů z Karlovarského kraje,“ uvádí Jana Pavlíková z odboru kanceláře hejtmana a vnějších vztahů Karlovarského kraje.

Týká se to 23 932 žáků základních škol, 10 839 středoškoláků a 408 studentů vyšších odborných škol, upřesňuje Pavlíková

Letošní zima je navíc příznivější pro sportování než některé z těch předchozích, takže na hory za sněhem a lyžováním vyrazí větší množství školáků než v jiných letech. To s sebou ale kromě vyhlídek na zimní radovánky přináší i zvýšená rizika.

„Jarní prázdniny mají dětem sloužit k odpočinku od denního učení, domácích úkolů, zkoušení, testů a ostatních školních povinností. Budou to zcela určitě dny naplněné sportovními aktivitami, plné různých zájmů a koníčků, ale určitě i různých drobných lumpáren. Při tom všem by děti měly být samozřejmě opatrné a chovat se rozvážně a zodpovědně, aby se po prázdninách ve zdraví zase setkali se svými spolužáky a učiteli,“ nabádá Václav Sloup, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.


Děti jsou často zbrklé

„Děti často nejdřív jednají a pak teprve přemýšlejí,“ připomíná známou pravdu mluvčí pojišťovny GENERALI Jiří Cívka.

Podle záchranářských statistik se jen v období od prosince do února stane asi 20 procent všech dětských úrazů za celý rok. Mezi jejich nejčastější příčiny patří pády na lyžích a snowboardech či nárazy do stromů při vyjetí ze sjezdovky.

Jedním ze způsobů, jak tato rizika omezit, je mít děti pokud možno pod stálým dohledem. „I tak by ale měli rodiče vybírat takové lyžařské terény, které děti zvládnou samostatně,“ upozorňuje Cívka.


Ochranné pomůcky jsou základ, zbytek řeší pojištění

Kvalitní – tedy certifikovaná – lyžařská helma dokáže zabránit asi 92 procentům závažných poranění hlavy a mozku. Dalším opatřením je nošení chráničů páteře. „Správná funkce chrániče je zajištěna, pokud sahá od konce šíje až po kostrč,“ připomíná na portálu Ministerstva vnitra ČR Tomáš Koníček z Odboru prevence kriminality.

Povinnost nosit tyto ochranné pomůcky v České republice ale zatím není uzákoněna podobně, jako například v Německu, Švýcarsku nebo Francii. Helmu musí povinně nosit děti do 15 let jen v některých spolkových zemích Rakouska a do 14 let v Itálii. Ta tuto povinnost uzákonila jako první v Evropě.

Cestovní pojištění s připojištěním zimních sportů a odpovědnosti je v případě zahraniční lyžovačky nezbytností. V opačném případě se jedná o zcela zbytečný hazard. Cestovní pojištění dnes můžeme uzavřít pohodlně z domova a za pár minut na internetu i na sociálních sítích,“ upřesňuje Jiří Cívka z Generali. „Například na facebookovém profilu Generali jej lze získat až o čtvrtinu levněji. Nejen pro sebe, ale i pro další čtyři přátele v rámci jedné cestovní smlouvy,“ uzavírá Jiří Cívka.


Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací (FIS)

OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.

PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.

V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.


Poznámka pro EDITORY

Pojišťovna Generali patří s tržním podílem 6,9 % (k 31. 12. 2013) mezi největší české pojišťovny. Kromě individuálního pojištění nabízí pojistná řešení pro malé, střední a velké firmy v oblasti podnikatelských, průmyslových, technických a zemědělských rizik.

Pojišťovna Generali je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových pojistitelů s předepsaným pojistným ve výši 66 miliard eur (v roce 2013). Se 77 tisíci zaměstnanci po celém světě a se 65 miliony klientů ve více než 60 zemích zaujímá skupina Generali vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy. V 10 zemích tohoto regionu je skupina Generali jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding.


Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku