Postup při hlášení pojistné události


Postup při hlášení pojistné události:

Pokud Vám cestovní kancelář pojištěná u Generali Pojišťovna a.s. neposkytla v důsledku svého úpadku předem uhrazené služby, je potřeba vznést písemný nárok na pojistné plnění a doložit potřebné doklady nejpozději do 6 měsíců (resp. do 3 měsíců) od vzniku pojistné události.

Pojistné plnění bude vypočteno po vyhodnocení všech nároků uplatněných ve výše uvedené lhůtě a následně poukázáno klientům CK.

Pro nahlášení pojistné události třeba doložit následující dokumenty:

- originální a kompletně vyplněný Škodní protokol

- kopii cestovní smlouvy uzavřenou s cestovní kanceláří s podpisy obou stran

- originální doklady o uhrazení zálohy za zájezd nebo plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK nebo jiný originální doklad o úhradě – v případě dokládání platby výpisem z bankovního účtu, musí tento být originální nebo ověřená kopie s razítkem a podpisem oprávněného zaměstnance banky)

- originální doklady o uhrazení případných dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR)

Kompletně vyplněný Škodní protokol a všechny další originální doklady zašlete, prosím, obratem na adresu:Europ Assistance s.r.o

Na Pankráci 1658/121

140 00 Praha 4

Tel. 221 586 660

Fax: 221 586 100

Email: operations@europ-assistance.cz


Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku