Informace pro klienty zasažené povodní


Jak nahlásit škodu?

 • Telefonicky na naší modré lince: 244 188 188
  v pracovní dny a mimořádně také o víkendu 8. a 9. června od 7 do 19 hodin
 • Online pomocí FORMULÁŘE
 • Na jakékoliv POBOČCE Generali


Co budu k hlášení škody potřebovat?

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Přibližný odhad výše škody


Doporučená opatření pro hlášení povodňových škod:

 • V první řadě zkontrolujte stav zasaženého objektu, zejména jeho statiku, rozvody energií a kanalizaci.
 • Jakmile to situace dovolí, je důležité vytvořit si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny.
 • Pokud to situace umožňuje, ponechat poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků Generali.
 • Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, provést jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidace – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.
 • Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam.
 • S likvidátorem pojistné události je možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.


Doporučená opatření pro minimalizaci následků povodňových škod:

 • vyčerpávání vody, vysoušení a úklid zasažených prostor
 • nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu
 • jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku