Životní pojištění

Vyberte si ze široké palety typů životních pojištění, které svou různorodostí vycházejí vstříc všem požadavkům na krytí každodenních rizik. Naše nabídka koresponduje s nejnovějšími trendy v oblasti pojištění rizik a investičních produktů.

Druhy životního pojištění

Family EXTRA

Komplexní rizikové životní pojištění zaměřené na rodinu a její členy.

Více informací

Variabilní životní pojištění „BeneFit EXTRA“

Životní pojištění s vysokou mírou variability a s důrazem na uspokojení potřeb jednotlivce i celé rodiny.

Více informací

Kapitálové pojištění

Pojištění pro případ dožití nebo smrti s garantovaným zhodnocením vložených prostředků.

Více informací

Pojištění pro případ dožití

Pojištění pro všechny věkové skupiny bez zkoumání zdravotního stavu pojištěného.

Více informací

Doplňková pojištění

Doplňková pojištění, sjednatelná v různých kombinacích k hlavním pojistným produktům.

Více informací

Partnerské pojištění

Výplata penze II. pilíře

Kontakty

844 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku

Slovníček pojmů

Czobrazen 1 pojem z 1

cílová destinace

Dzobrazen 1 pojem z 1

dožití

Hzobrazen 1 pojem z 1

hodnota odkupu

Lzobrazen 1 pojem z 1

léčebné výlohy

Nzobrazen 1 pojem z 1

neuskutečnění zájezdu

Rzobrazeny 2 pojmy z 2

regionální zóna

repatriace

Tzobrazen 1 pojem z 1

Turistické cesty

Zzobrazen 1 pojem z 1

ZPP

Všechny pojmy