Pojištění individuálních rizik

Zájemci o pojištění velkých průmyslových celků potřebují odlišný a individuální přístup. Ať už při upisování rizika, při jeho řízení i při likvidaci rozsáhlých a komplikovaných pojistných událostí. Pojištění průmyslových rizik tak představuje specifickou oblast pojištění, ve které Generali řeší všechny myslitelné situace.

Druhy pojištění individuálnich rizik

Pojištění průmyslových nebezpečí

Majetek průmyslového podniku lze pojistit v základním rozsahu krytí nebo spolu s dalšími riziky, jako např. vichřice nebo vloupání.

Více informací

Poj. přepravovaného zboží

Je určeno pro výrobce a obchodní společnosti. Pojistka chrání zboží přepravované jakýmkoli dopravním prostředkem.

Více informací

Dopravní pojištění

V rámci dopravního pojištění nabízíme pojistné krytí jak vlastníkům přepravovaného zboží, tak i silničním dopravcům a zasilatelům.

Více informací

Technická pojištění

Technická pojištění zahrnují pojistky na elektroniku, stroje a zařízení. Kryjí i přerušení provozu nebo stavební a montážní činnosti.

Více informací

Zemědělské pojištění

Umíme nabídnout vysoce kvalitní zemědělské pojištění, které je předpokladem Vašeho úspěšného podnikání.

Více informací

Cestovní kanceláře

Cestovní kanceláře mají povinnost pojistit se pro případ úpadku. Tato pojistka chrání klienty cestovních kanceláří před nepříjemnými komplikacemi v zahraničí.

Více informací

Pojištění záruk

Pojištění záruk vám zaručí důkladné krytí vaší podnikatelské činnosti.

Více informací

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku