Skupinové úrazové pojištění

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Více osob, které se zabývají společnou činností, může získat jednoduše účinnou ochranu před nepředvídatelnými událostmi. Výhodou jsou nízké ceny a snadný způsob sjednání.

Pro koho je skupinové úrazové pojištění určeno?

Skupinové úrazové pojištění představuje ideální a variabilní produkt pro pojištění členů skupin různého charakter. Je vhodné pro skupiny o několika málo lidech i velké skupiny.

Koho je možné pojistit?

 • Zaměstnance firem,
 • žáky mateřských, základních a středních škol,
 • členy zájmových organizací, spolků, amatérských sportovních klubů a sdružení,
 • členy krátkodobých volnočasových aktivit (dětské tábory, kurzy, teambuilding apod.).

Před jakými riziky chrání skupinové úrazové pojištění?

Členové skupin mohou být pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu. V závislosti na počtu osob zahrnutých v pojištění je poskytována sleva.

Výhody pojištění u Generali

 • Mimořádná variabilita – můžete si zvolit přesně takovou pojistnou ochranu, jakou skutečně potřebujete.
 • U trvalých následků úrazu vzniká nárok na plnění již od stupně invalidity ve výši 0,001%.
 • Možnost výběru rozsahu pojistného krytí u rizika trvalých následků úrazu – plnění od 0,001 % nebo 10 % stupně invalidity, dále možnost výběru progresivního nebo lineárního plnění.
 • Při progresivním plnění je u Generali vyplacen až 8násobek sjednané pojistné částky
 • U denního odškodného není podmínkou pracovní neschopnost, karenční lhůtu lze sjednat již od 7 dnů, pojistné plnění se přitom vyplácí od 1. dne.
 • Dvojnásobné plnění z denního odškodného, pokud si úraz vyžádá hospitalizaci.
 • Výhodný systém slev: pro klienty, kteří svým zaměstnancům přispívají na životní pojištění sjednané u pojišťovny Generali; sleva za počet osob až 35%.
 • Bez navýšení pojistného jsou poskytovány paušální částky za jizvy, ztrátu zubů, u dětí za zlomeniny (je-li sjednáno riziko trvalých následků úrazu).
Související pojištění Úrazové pojištění Family

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku