Pojištění rekreačních objektů - Víkend

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění Víkend je určeno pro pojištění rekreačních objektů (domů i bytových jednotek), případně včetně vybavení a zařízení, nacházejících se na území České republiky a využívaných k individuální rekreaci. V rámci pojištění Víkend lze uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů.

Co je možné pojistit v rámci pojištění Víkend?


 • rekreační objekt (chata, chalupa, rekreační domek nebo bytová jednotka v osobním vlastnictví) včetně stavebních součástí;
 • drobné stavby a technická zařízení na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna);
 • vybavení a zařízení rekreační domácnosti (vč. jízdních kol, malotraktoru, sportovních potřeb, zahradní a údržbové techniky);
 • zahradní architekturu (terénní úpravy a porosty, zahradní jezírko, stavby nemající charakter budovy, jako např. krby, udírny, pergoly apod. a skleník).

Součástí pojištění jsou asistenční služby Domovní asistence zdarma.

Proti čemu jsou rekreační nemovitosti a domácnosti v rámci pojištění Víkend pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem);
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 • násilné odcizení stavebních součástí (umístěných uvnitř objektu i na jeho vnější straně);
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním a loupeží;
 • škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla).

  Dále je možné si pojistit
 • škody způsobené povodní;
 • sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou;
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím;
 • sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, skleněné stěny, zastřešení bazénu a zahradního jezírka z polykarbonátu), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutná k provedení opravy rozbitého skla apod.

Doplňková připojištění:
 • Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů.
 • Klíšťovou encefalitidu (pojištění pro případ hospitalizace nebo smrti v důsledku klíšťové encefalitidy).

Proč si pojistit rekreační objekt u pojišťovny Generali?


 • Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění na míru podle jeho potřeb.
 • Pojistná smlouva je přehledná a srozumitelná.
 • Pojištění Víkend představuje komplexní řešení pojištění Vašeho rekreačního objektu a rekreační domácnosti včetně odpovědnosti za škodu na jedné smlouvě.
 • Součástí pojištění je zdarma Domovní asistence. Bezplatná asistenční služba Domovní asistence Vám poskytne nejen cenné informace, ale také odstraní havarijní situaci zdarma.
 • Základní pojištění se uzavírá bez spoluúčasti klienta na pojistné události. V případě pojistné události dostanete nahrazenu plnou výši škody.
 • Řádně udržovaná nemovitost je pojištěna na novou cenu bez ohledu na její stáří. Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou (zde je v zákoně uvedeno stejnou, což může být např. cena věci stejného opotřebení), stejného druhu a účelu.
 • Náklady na vyklizení místa škody, bourání a stržení (odvoz suti, stržení dosud stojících částí věci, přepravu a uskladnění použitelných zbytků apod.) v případě pojistné události se poskytují nad sjednanou pojistnou částku.
 • Pojištění automaticky zahrnuje rovněž škody vzniklé zásahem hasičského sboru při hašení požáru jiného objektu.
 • Automatická indexace: přizpůsobování výše pojistné částky nárůstu hodnoty nemovitosti v důsledku růstu cen stavebních prací a materiálů. Automatická indexace se provádí v případě, že byla v pojistné smlouvě sjednána. Automatickou indexaci může pojistník odvolat.

Domácí asistence

Se společností Europ Assistance jsme uzavřeli smlouvu o poskytování asistenční služby „Domovní asistence“. Tato služba je určena všem, kdo s námi uzavřou smlouvu o pojištění rodinného domu, bytové jednotky nebo rekreační nemovitosti. Tato služba je bezplatná.

Modelové příklady


1Rekreační chata a rekreační domácnost s požadovanou pojistnou ochranou:

Pojistná částka 1 500 000 Kč, oplocení 50 000 Kč, rekreační domácnost 250 000 Kč, z toho základní vybavení 190 000 Kč, jízdní kola 20 000 Kč, elektronika 20 000 Kč, zahradní technika 10 000 Kč).

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem)
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu
 • krádež vloupáním, loupež zařízení a vybavení rekreační domácnosti
 • násilné odcizení stavebních součástí umístěných na vnější straně objektu(požadováno 5 000 Kč)
 • odpovědnost za škodu a jinou újmu vyplývající z vlastnických a nájemních vztahů s limitem plnění 500 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev: 4 360

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku