Pojištění profesní odpovědnosti

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění je určeno kvalifikovaným profesionálům, na jejichž práci jsou kladeny vysoké požadavky, protože jejich chyby mohou mít závažné následky. Proto jim zákon většinou ukládá povinnost pojistit se pro případ povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené v důsledku výkonu jejich profesní činnosti. Pojištění profesní odpovědnosti tak chrání nejen ty, kteří se na odborníky obracejí s důvěrou v jejich znalosti, zkušenosti a schopnosti, ale právě i tyto odborníky, kteří se nemusejí obávat, že jednou chybou poškodí nebo zničí život klienta i svůj.

Pro koho je pojištění profesní odpovědnosti určeno?

Pro odborné profese (lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, likvidátory, architekty, projektanty a další).

Pojištění může krýt:


 • škodu nebo jinou nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením;
 • škodu na hmotné movité věci nebo objektu;
 • následnou finanční škodu;
 • čistou finanční škodu;
 • náklady právního zastoupení.

Pojištění lze rozšířit o krytí:
 • škody nebo jiné újmy z výkonu vlastnických, nájemních nebo obdobných vztahů k prostorám sloužícím pro výkon profese;
 • regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění.

Volbou připojištění dle doplňkových pojistných podmínek lze rozšířit pojištění na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy, například

 • na tzv. věcech převzatých;
 • způsobené přenosem některých nemocí (např. hepatitis);
 • vzniklé na území většiny evropských států (Evropské pojistné krytí) nebo kdekoliv na světě s výjimkou USA a Kanady (Světové pojistné krytí s výjimkou USA a Kanady).

Výhody pojištění profesní odpovědnosti u Generali

 • Individuální přístup ke sjednávání pojistných smluv.
 • Možnost sjednání pojistné smlouvy samostatně nebo v různých variantách např. spolu s jiným pojištěním.
 • Výhodné podmínky pojištění.

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku