Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany jsme vytvořili pro účastníky silničního provozu, kteří se dostanou do složité situace a následně tak musí hájit své zájmy u soudu. S uzavřeným pojištěním právní ochrany se vždy domůžete svého práva, aniž byste se dostali do finanční tísně. Pro každý pojistný případ hradíme náklady až do výše 200 000 Kč.

Pro koho je určené?

 • Pojištění právní ochrany vlastníka motorového vozidla.
 • Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla (vhodné pro řidiče z povolání).

Co je možno pojistit?

 • náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele,
 • odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení,
 • odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení,
 • náklady na soudní řízení,
 • náklady na vypracování znaleckého posudku,
 • výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný,
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100 000Kč, a to ve formě bezúročné půjčky.
 • Jak uzavřít pojistnou smlouvu

  • Navštívit / kontaktovat jedno z prodejních míst Generali,
  • přímo u smluvních autoprodejců,
  • s využitím našeho Klientského servisu +420 244 188 188.

  Výhody pojištění právní ochrany u Generali

  • Hájíme vaše zájmy u soudu na vlastní náklady.
  • Pojistka vám zajístí ochranu na celém území Evropy.
  • Uhradíme za vás i kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100 000 Kč, a to ve formě bezúročné půjčky.
  Související pojištění

  Mohlo by vás dále zajímat O pojištění | Česká asociace pojišťoven


  Druhy pojištění

  Kontakty

  244 188 188
  Klientský servis Generali


  Máte dotaz?


  Sjednat schůzku