Odpovědnost zaměstnance

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pokud způsobíte při plnění pracovních povinností svému zaměstnavateli škodu, je zaměstnavatel oprávněn žádat po vás její náhradu, a to až do výše 4,5 násobku vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Ať už nechtěným pohybem shodíte ze stolu počítač, ztratíte svěřený služební telefon nebo při výkonu zaměstnání někoho zraníte, chrání vás v podobných nenadálých situacích pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Komu je pojištění určeno?

 • zaměstnancům podle zákoníku práce;
 • příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů;
 • vojákům z povolání.

Výhody tohoto pojištění u Generali:

 • jednoduchá online kalkulace ceny pojištění;
 • komplexní pojištění odpovědnosti zaměstnance;
 • variabilita rozsahu pojištění;
 • volitelná připojištění (řidiči, pracovní stroje, ztráta svěřených věcí, pokuty, penále);
 • celosvětový územní rozsah;
 • pojištěny jsou i tzv. čistě finanční škody;
 • pojistné plnění lze při více pojistných událostech během roku čerpat až do výše dvojnásobku limitu sjednaného pro základní rozsah pojištění;
 • pojištění se vztahuje i na regresní úhradu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;
 • pojištění se vztahuje i na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti;
 • možnost nízké spoluúčasti 1 000 Kč.

 • Kontakty

  244 188 188
  Klientský servis Generali


  Máte dotaz?


  Sjednat schůzku