Pojištění odpovědnosti při podnikání

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Jako podnikatelé čelíte nebezpečí značné finanční zátěže, rozsah povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy z činnosti související s podnikáním je totiž široký. Zvolte si pojištění, které nebezpečí pokryje a zároveň se přizpůsobí potřebám vašeho podnikání.

Pro koho je pojištění odpovědnosti při podnikání určeno?

Pojištění je určeno pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud byla způsobena jinému v důsledku pojištěné činnosti.

Pojištění může krýt:


 • škodu nebo jinou nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením;
 • škodu na hmotné movité věci nebo objektu;
 • následnou finanční škodu;
 • náklady právního zastoupení.

Pojištění lze rozšířit o krytí:
 • škody nebo jiné újmy z výkonu vlastnických, nájemních nebo obdobných vztahů;
 • škody nebo jiné újmy způsobené vadou výrobku;
 • regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění;
 • čistě finanční škody.

Volbou připojištění dle doplňkových pojistných podmínek lze rozšířit pojištění na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy například:

 • na tzv. věcech užívaných;
 • na věcech vnesených a odložených;
 • na životním prostředí;
 • vzniklé na území většiny evropských států (Evropské pojistné krytí) nebo kdekoliv na světě s výjimkou USA a Kanady (Světové pojistné krytí s výjimkou USA a Kanady).

Výhody pojištění odpovědnosti při podnikání u Generali


 • Možnost sjednání pojistné smlouvy samostatně nebo spolu s pojištěním majetku v rámci produktu (Podnikání).
 • Individuální přístup ke sjednávání pojistných smluv.

Dále nabízíme možnost pojištění odpovědnosti:
 • z IT rizik;
 • stažení výrobku z trhu;
 • z provádění klinických hodnocení;
 • z individuálních rizik;
 • za ekologickou újmu;
 • za závažnou havárii;
 • pořadatele zájezdu.

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku