Pojištění obytných a kancelářských budov

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojistný produkt Reality se týká pojištění obytných a kancelářských budov (dokončených, rozestavěných a těch v rekonstrukci). Možné je také sjednat pojištění společných částí domu, což je vhodné především pro budovy, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek. Kromě standardně nabízeného živelního pojištění a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti přináší Generali řadu novinek.

Pro koho je pojištění Reality určeno?

Pojištění je určeno pro majitele obytných budov, kancelářských budov nebo vlastníky společných částí domu. Pojistit si mohou rozestavěné, dokončené a rekonstruované nemovitosti.

Co je možné v rámci pojištění budov Reality sjednat?

 • Pojištění budov (dokončené budovy),
 • společných části domu (střechy, schodiště, výtahy atd.),
 • rozestavěných budov (včetně budov v rekonstrukci).

Proti jakým nebezpečím je možné budovy pojistit?

Pojištění budov, pojištění společných částí domu:


Základní pojištění

 • Voda z potrubí,
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu a pád stromu,
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk.

Pojištění na první riziko

 • Přírodní katastrofy a povodně,
 • elektromotory, strojovny a strojní zařízení,
 • hasicí přístroje a hadice,
 • vandalismus,
 • pojištění skla proti rozbití,
 • krádež či loupež příslušenství budovy nebo materiálu a techniky určené k údržbě.

Pojištění odpovědnosti (doplňkové)

 • Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti,
 • připojištění odpovědnosti za škody v důsledku pozvolného vnikání vlhka nebo působení par, vlhkosti nebo srážek,
 • připojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti jako pronajímatele za škodu způsobenou nájemníkovi/nájemníkům.

Rozestavěné budovy:

Základní pojištění

 • Voda z potrubí,
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu a pád stromu,
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk.

Pojištění na první riziko

 • Přírodní katastrofy a povodně.

Doplňkové pojištění

 • Pojištění odpovědnosti (rozestavěné budovy, stavební úpravy a rekonstrukce).

Výhody pojištění Reality u Generali

 • Nově pojištění nákladů zdarma.
 • Široké spektrum produktů a krytých rizik umožní přizpůsobit pojistku vašim potřebám.

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku