Pojištění náhradního vozidla

Pojištění náhradního vozidla je určeno pro případ, kdy v důsledku dopravní nehody je pojištěné vozidlo nepojízdné a dopravu je nutné zajistit pronájmem náhradního vozidla. Pojištění náhradního vozidla je možné sjednat pro vozidlo do 3,5 tuny, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pro koho je pojištění náhradního vozidla určené?

Pojištění je vhodné v podstatě pro jakéhokoli řidiče. Každý z nás se může stát účastníkem dopravní nehody, pojištění náhradního vozidla nám zajistí potřebný komfort a pomůže minimalizovat finanční dopad.

Do jaké výše plnění je pojištění náhradního vozidla?

Pojistné plnění je do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodržení maximálního denního limitu. Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.

Proti jakým rizikům je možné se pojistit?

Pojištění kryje úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, po dobu opravy vozidla, poškozeného v důsledku dopravní nehody.

Proč uzavřít pojištění náhradního vozidla u Generali

  • Možnost volby pojistné částky ze dvou variant, přičemž zvolené pojistné částce odpovída max. denní limit a roční pojistné
  • Pojištění náhradního vozidla vhodně doplňuje havarijní pojištění nebo povinné ručení.
  • Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.
Související pojištění

Mohlo by vás dále zajímat <a href="http://www.opojisteni.cz" target="_blank">O pojištění</a> | <a href="http://www.cap.cz" target="_blank">Česká asociace pojišťoven</a>

Druhy pojištění

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku