Pojištění náhradního vozidla

Sjednat pojištění

Pojištění náhradního vozidla je určeno pro případ, kdy oprávněný uživatel vozidla vynaloží náklady na zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla, poškozeného při dopravní nehodě. Pojištění náhradního vozidla je možné sjednat pro vozidlo do 3,5 tuny, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pro koho je pojištění náhradního vozidla určené?

Pojištění je vhodné v podstatě pro jakéhokoli řidiče. Každý z nás se může stát účastníkem dopravní nehody, pojištění náhradního vozidla nám zajistí potřebný komfort a pomůže minimalizovat finanční dopad související s pronájmem vozidla.

Do jaké výše plnění je pojištění náhradního vozidla?

Pojistné plnění je vyplaceno do výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě při dodržení maximálního denního limitu. Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.

Proti jakým pojistným nebezpečím je možné se pojistit?

Pojištění kryje úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, po dobu opravy vozidla, poškozeného v důsledku dopravní nehody.

Proč uzavřít pojištění náhradního vozidla u Generali?

  • Možnost volby limitu pojištění ze dvou variant, přičemž zvolenému limitu odpovídá maximální denní limit a roční pojistné.
  • Pojištění náhradního vozidla vhodně doplňuje havarijní pojištění nebo povinné ručení.
  • Pojistné plnění není snižováno o spoluúčast.
Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku