Pojištění elektroniky

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění nabízí širokou ochranu elektronických zařízení. Základem pojištění elektronických zařízení je pojištění věcných škod pro případ náhlého a nepředvídatelného poškození, zničení nebo ztráty předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, jejíž příčinou bylo pojistné nebezpečí, které není pojistnou smlouvou vyloučeno a které nastalo v místě pojištění. Pojištění lze rozšířít o pojištění dat a nosičů dat, pojištění vícenákladů a pojištění ušlého zisku a stálé náklady zapřičiněné přerušením činnosti pojištěných elektronických zařízení strojů v důsledku kryté věcné škody. Tou může být poškození nebo zničení majetku způsobené některým z pojištěných nebezpečí sjednaných v pojištěné smlouvě.

Pro koho je pojištění elektroniky určeno?

Pojištění je určeno jak soukromým vlastníkům elektronických zařízení, tak i společnostem s rozsáhlým majetkem tohoto druhu.

Co je možno pojistit?

  • výpočetní a komunikační techniku,
  • obrazovou a zvukovou techniku,
  • měřicí přístroje,
  • lékařské přístroje apod.

Proti jakým nebezpečím se můžete pojistit?

Jedná se o standardní allriskové pojištění, v pojistné krytí jsou automaticky zahrnuta živelná pojistná nebezpečí, flexa, odcizení a vandalismus.

Výhody pojištění elektroniky u Generali

  • Individuální přístup ke každé pojistné smlouvě.
  • Pojištění je variabilní – lze pojistit jen vyjmenovanou elektroniku nebo veškerou elektroniku ve vlastnictví klienta.
  • Možnost výhodného kombinování s ostatními produkty pojištění.

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku