Domácnost s asistencí

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění domácnosti s asistencí je určeno pro pojištění vybavení a zařízení trvale obývané domácnosti bez ohledu na to, zda se tato domácnost nachází v rodinném, činžovním nebo panelovém domě. Pojištění se vztahuje na veškeré zařízení domácnosti, věci sloužící jejímu provozu i na věci osobní potřeby členů domácnosti. V rámci pojištění domácnosti lze uzavřít i pojištění občanské odpovědnosti, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete nebo včetně jejího rozšíření na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vedení přechodně užívané domácnosti a z provozu jejího zařízení, které vás zbaví finančních starostí v případě, že vy nebo osoby žijící s vámi ve společné domácnosti způsobíte škodu, kterou budete povinni nahradit.

Komu je pojištění určeno?

Všem členům trvale obývaných domácností bez ohledu na to, v jakém domě se tyto domácnosti nacházejí.

Co je zejména pojištěno v rámci pojištění domácnosti?


 • soubor hmotných movitých věcí tvořících zařízení domácnosti;
 • převzaté věci, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti;
 • peníze a ceniny, cenné papíry a platební karty;
 • klenoty, šperky, drahé kovy a kameny;
 • přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, fotografické přístroje;
 • anténní systémy včetně satelitních;
 • jízdní kola i v nebytových a společných prostorách;
 • jiné sportovní potřeby;
 • kuchyňské a jiné domácí technické přístroje;
 • textilní a dekorační předměty;
 • osobní věci členů domácnosti;
 • drobná domácí zvířata (např. pes, kočka, morče);
 • příslušenství motorových vozidel (náhradní pneumatiky);
 • běžné zásoby potravin;
 • knihy, rostliny, květiny apod.;
 • dětské kočárky, invalidní vozíky i v nebytových a společných prostorách;
 • věci sloužící k výdělečné činnosti nebo výkonu povolání;
 • stavební součásti pořízené na náklady pojištěného.

Součástí pojištění jsou asistenční služby Domácí asistence zdarma.

Pojistit je možné i různé zdravotní pomůcky (inzulínové pumpy, zdravotní kočárky, kamerové zvětšovací lupy apod.), a to jak v rámci pojištění celé domácnosti, tak i samostatně.Dále je možné pojistit věci mimořádné hodnoty (starožitnosti, věci umělecké nebo historické hodnoty, mimořádně cenné věci) nebo garáž stojící na jiném pozemku než pojištěná domácnost včetně věcí v ní.

Proti čemu jsou věci v rámci pojištění domácnosti pojištěny?

 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky, škody způsobené vodou z vlastního akvária;
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 • krádež vloupáním, vandalismus v souvislosti s vloupáním a loupeží, loupež.

Dále je možné si pojistit:


 • sklo pro případ rozbití (např. okna, skleněné plochy nábytku, sklokeramické nebo indukční varné desky);
 • škody způsobené povodní (včetně tzv. záplavy);
 • sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou;
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku, přepětím, podpětím;
 • škody způsobené zatékáním atmosférických srážek;
 • škody způsobené vandalismem (včetně nezjištěného pachatele);
 • škody způsobené sprejery (včetně nezjištěného pachatele);
 • ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené vodou z vodovodního potrubí.

Doplňková připojištění:

 • Rozšířené asistenční služby.
 • Občanskou odpovědnost, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete nebo včetně jejího rozšíření na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vyplývající z vedení přechodně užívané domácnosti a z provozu jejího zařízení, a to buď na území České republiky nebo Evropy.
 • Klíšťovou encefalitidu (pojištění pro případ hospitalizace nebo smrti v důsledku klíšťové encefalitidy).

Proč si pojistit domácnost u pojišťovny Generali?


 • Konstrukce pojištění umožňuje „ušít“ klientovi pojištění na míru podle jeho potřeb.
 • Pojistná smlouva je přehledná a srozumitelná.
 • Domácnost s asistencí představuje komplexní řešení pojištění Vaší domácnosti včetně odpovědnosti za škodu.
 • Součástí pojištění je zdarma Domácí asistence. Bezplatná asistenční služba Domácí asistence Vám poskytne nejen cenné informace, ale také odstraní havarijní situaci zdarma. Rovněž je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby zahrnující např. právní asistenci.
 • Základní pojištění se uzavírá bez spoluúčasti klienta na pojistné události. V případě pojistné události dostanete nahrazenu plnou výši škody.
 • Většina věcí je pojištěna na novou cenu. Novou cenou je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu.
 • Jízdní kola jsou pojištěna bez limitu. Pokud jsou umístěna v nebytových nebo společných prostorách, je možné stanovit limit dle vlastní potřeby. Jízdní kola do 5 let po jejich prvním prodeji jsou pojištěna v nové ceně.
 • Dětské kočárky a invalidní vozíky jsou pojištěny bez limitu. Pokud jsou umístěny v nebytových nebo společných prostorách, je možné stanovit limit dle vlastní potřeby.
 • V případě stěhování jsou po dobu 30 dnů pojištěny oba byty.
 • Náklady na vyklizení bytu, na přepravu a uskladnění a náklady na náhradní ubytování v případě pojistné události se poskytují nad sjednanou pojistnou částku.
 • Pojištění automaticky zahrnuje rovněž škody vzniklé zásahem hasičského sboru při hašení požáru v jiném bytě.
 • Pojištěny jsou věci, které využíváte k výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání s limitem pojistného plnění 10.000 Kč. Tento limit můžete podle potřeby zvýšit.
 • Pojištění skla pro případ rozbití se vztahuje i na sklokeramické nebo indukční varné desky.

Domácí asistence

Se společností Europ Assistance jsme uzavřeli smlouvu o poskytování asistenční služby „Domácí asistence“. Tato služba je určena všem, kdo s námi uzavřou smlouvu o pojištění domácnosti. Tato služba je bezplatná. V pojistné smlouvě o pojištění Domácnosti je možné si pojistit Rozšířené asistenční služby, které obsahují vyšší limity pro bezplatný asistenční zásah v případě havarijní situace, širší okruh poskytovatelů služeb, které Vám asistenční služby na požádání zajistí a tzv. právní asistenci. Právní asistenci můžete využít v případech souvisejících se spotřebitelskými spory, týkajícími se vybavení domácnosti, se spory o náhradu škody, s nájemními a podnájemními spory, se spory s dodavateli služeb a se sousedskými spory. Právní asistence zahrnuje poskytnutí obecných právních informací nebo kontaktu na advokáta a 1 hodinu právní konzultace ZDARMA za účelem konzultace při sepisování nájemních a podnájemních smluv a při otázkách týkajících se výpovědi z nájmu bytu nebo nebytových prostor. Frekvence čerpání této služby není omezena.

Víte, že ...

…jsme s účinností od 1.1.2014 zlevnili a rozšířili pojištění domácností? …Vám pojistíme samostatně zdravotní pomůcky a tím snížíme starosti se zajištěním nových v případě jejich poškození, zničení nebo ztráty?

Modelové příklady


1Domácnost s nadstandardní požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný byt 3 + 1, pojistná částka 900 000 Kč, z toho cennosti 100 000 Kč, elektronika 100 000 Kč, věci zaměstnavatele přinesené občas domů k výkonu práce 10 000 Kč, věci ve sklepě 10 000 Kč, řadová garáž v garážové kolonii 100 000 Kč a věci v ní 10 000 Kč. Kromě toho klient potřebuje pojistit jízdní kolo uložené ve společné kolárně v ceně 30 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária;
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží či loupeží vloupáním
 • povodeň (vč. tzv. záplavy)
 • nepřímý úder blesku, přepětí a podpětí (požadováno 50 000 Kč)
 • rozbití skla (požadováno 20 000 Kč)
 • pojištění garáže na jiném pozemku jako stavby
 • věci v této garáži na živly + odcizení
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč.
Pojištění srážkové vody vzhledem k umístění bytu není požadováno.

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava    5 050 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.    4 150 Kč


2Domácnost s jednodušší požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný byt 3 + 1, pojistná částka 900 000 Kč, z toho cennosti 100 000 Kč, elektronika 100 000 Kč, věci zaměstnavatele přinesené občas domů k výkonu práce 10 000 Kč, věci ve sklepě 10 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária;
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava     3 350 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.     2 450 Kč


3Domácnost s jednodušším vybavením, ale s nadstandardní požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný byt 1 + 1, pojistná částka 500 000 Kč, z toho cennosti 75 000 Kč, elektronika 150 000 Kč, věci ve sklepě 10 000 Kč, věci k podnikání a výkonu povolání 20 000 Kč

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária;
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním a loupeží
 • povodeň (vč. tzv. záplavy)
 • nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí (požadováno 50 000 Kč)
 • rozbití skla (požadováno 10 000 Kč)
 • zatékání v důsledku atmosferických srážek
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 2 500 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava     3 705 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.     3 205 Kč


4Domácnost s jednodušší požadovanou pojistnou ochranou:

Trvale obývaný byt 1 + 1, pojistná částka 500 000 Kč, z toho cennosti 75 000 Kč, elektronika 75 000 Kč, věci ve sklepě 10 000 Kč.

Požadovaná pojistná ochrana:
 • požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla;
 • kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk;
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z akvária;
 • vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s krádeží vloupáním a loupeží
 • odpovědnost za škodu občanů s limitem plnění 1 000 000 Kč

Roční pojistné bez přirážek a slev:

Praha, Ústí nad Labem, Jihlava     2 030 Kč
Dobruška, Bílina, Hluboká n. V.     1 530 Kč

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku