Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti u Generali je zárukou ochrany finanční stability pojištěného i jeho rodiny pro případ pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a úrazu.

Pro koho je určeno?

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti je určeno výdělečně činným osobám. Pojistná ochrana platí na území ČR.

Koho je možné pojistit?

Pojistka ochrání zaměstnance i podnikatele. Lze ji uzavřít pro osoby ve věku od 18 do 55 let s pravidelným příjmem.

Jaká rizika kryje pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti?

  • Pracovní neschopnost z důvodu nemoci,
  • pracovní neschopnost z důvodu úrazu.

Denní dávka je vyplácena od předem smluvně dohodnutého dne pracovní neschopnosti (po uplynutí tzv. karenční doby).

Výhody pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici u Generali

  • Pojistné lze hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně.
  • Denní dávka je vyplácena za každý kalendářní den včetně svátků a dnů pracovního volna.
  • Pojistné plnění je osvobozeno od daně z příjmu.

Modelové příklady


1Podnikatel (40 let) s čistým měsíčním příjmem 34 000 Kč

Podnikatel (40 let) s čistým měsíčním příjmem 34 000 Kč je dobrovolně odhlášen ze systému státního nemocenského pojištění. Generali mu nabízí při řešení této situace následující varianty pojištění:

varianta I. - maximální denní dávka 1 000 Kč (bude zkoumána výše příjmu)

varianta II. - paušální denní dávka 300 Kč (nebude zkoumána výše příjmu)

Kolik tento podnikatel zaplatí za sjednanou denní dávku ročně?

VariantaVýplata od 15. dneVýplata od 22. dne Výplata od 29. dne
I.20 000 Kč11 500 Kč7000 Kč
II.6 000 Kč3 450 Kč2 100 Kč

1Žena (30 let) s příjmem 25 000 Kč hrubého

Žena (30 let) zaměstnaná na hlavní pracovní poměr si v tomto zaměstnání měsíčně vydělá 25 000 Kč hrubého. Jakou si může sjednat denní dávku pro případ pracovní neschopnosti a kolik za takové pojištění ročně zaplatí?

Max. denní dávkaVýplata od 15. dneVýplata od 22. dne Výplata od 29. dne
200 Kč3 800 Kč2 300 Kč1 360 Kč


Související pojištění

Druhy pojištění

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku