Informace pro klienty CK

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případě, že cestovní kancelář, u které si zakoupili zájezd, zkrachovala. Snažíme se využívat našich dlouhodobých zkušeností s tímto produktem a minimalizovat komplikace vzniklé úpadkem CK ke spokojenosti poškozených klientu.

Základní informace o pojištení pro případ úpadku

Pojištění musí mít ze zákona všechny cestovní kanceláře, které chtějí poskytovat svým klientům vlastní zájezdy.
Cestovní kancelář je ze zákona povinna pojistit se minimálně na 30% plánovaných tržeb za vlastní zájezdy.

Proti jakým rizikům jsou klienti CK pojištěni?

Podle zákona č. 159/1999 Sb. se pojištění sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • Neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva s ní uzavřená, dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu.
  • Nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční.
  • Nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze částečně.

Pojistné plnění

Generali Pojišťovna, a.s. poskytne pojistné plnění ve výši odpovídající zaplacené záloze nebo ceně zájezdu, případně rozdílu mezi zaplacenu cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, avšak se započtením toho, co vám cestovní kancelář vrátila sama, a se zohledněním čerpání služeb v rámci pojistného plnění v případě repatriace. Celkový nárok však nesmí přesáhnout limit pojistného plnění, na který byla CK pojištěna.


Rozcestník

Vývoj škod


Související pojištění

Informace pro cestovní kanceláře


Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku